DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Departament Polityki Senioralnej w MPiPS
2012-10-16

Wedle zapisów § 24 Zarządzenia nr 25 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej odpowiada za tworzenie i rozwój kierunków działań skierowanych do seniorów, warunków dla poprawy systemu wsparcia seniorów, realizację zadań w obszarze aktywnego starzenia się i innych form współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej z udziałem seniorów oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań.

 

Do zadań Departamentu należy w szczególności:

 • przygotowywanie informacji dla potrzeb Ministra, Sekretarzy, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego z zakresu objętego obszarem działań Ministerstwa dla seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów;
 • koordynacja realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013;
 • przygotowywanie opinii dla departamentów oraz jednostek podległych w obszarze warunków życia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów;
 • koordynowanie współpracy z organizacjami i instytucjami, które kierują swoje działania do seniorów, wspierają współpracę wewnątrz i międzypokoleniową oraz aktywne starzenie się seniorów;
 •  projektowanie i proponowanie rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów, przy współpracy z właściwymi departamentami;
 • inicjowanie prac badawczych i analitycznych oraz prognoz w obszarze sytuacji seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się osób, które zakończyły aktywność zawodową, w szczególności finansowanych z Funduszy Strukturalnych, w tym projektów pilotażowych przy współpracy z właściwymi departamentami;
 • współpraca z właściwymi merytorycznie departamentami w przygotowywaniu diagnoz i ocen w ramach opracowywanych przez Ministerstwo dokumentów programowych, strategii i programów, w szczególności informacji przygotowywanych dla potrzeb organizacji międzynarodowych w obszarze warunków życia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się;
 • udział w pracach (przy współpracy z właściwymi merytorycznie departamentami) Komitetu Ochrony Socjalnej Komisji UE, Rady Europy oraz ONZ wraz z grupami roboczymi oraz Komitetu ds. Zatrudnienia, Pracy i Spraw Społecznych OECD oraz grup roboczych Komitetu w obszarze warunków życia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów;
 • współpraca z ośrodkami naukowo – badawczymi i resortami w zakresie prac badawczych w obszarze warunków życia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się;
 • promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych wspierających budowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz zmiany postaw wobec aktywnego starzenia się, w tym współpraca przy organizacji wydarzeń Ministerstwa na rzecz osób starszych (konferencje, seminaria, warsztaty);
 • udział w przedsięwzięciach i wydarzeniach związanych z tematyką senioralną, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego starzenia się seniorów

 

Zarządzenie nr 25 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możecie Państwo w całości znaleźć TUTAJ.