DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności
2012-11-22

Celem projektu „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest wzrost partycypacji osób powyżej 60 roku życia  w realizacji lokalnych polityk publicznych, poprzez bezpośrednie włączanie i pełniejsze wykorzystywanie potencjału społecznego osób starszych w procesach kształtowania decyzji politycznych.

 

Do udziału w projekcie zgłosiło się 12 aktywnych seniorów-społeczników z terenu całej Polski, którzy po ukończeniu specjalistycznego cyklu edukacyjnego będą przygotowani zarówno do pełnienia roli animatorów rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych (organizacja spotkań, debat, etc.), jak i do profesjonalnego przygotowywania postulatów politycznych, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie województw. Cykl edukacji obejmować będzie szkolenia specjalistyczne, wizytę studyjną oraz przygotowanie debat partycypacyjnych.

 

Każdy z seniorów otrzyma administracyjno-techniczne wsparcie od specjalnie wyznaczonego asystenta. Całość wypracowanych merytorycznych rezultatów oraz najważniejsze informacje z ekspertyz krajowych i zagranicznych zostaną zebrane w biuletynie informacyjnym, który poprzez organizacje i instytucje zrzeszające i działające na rzecz seniorów, będzie bezpłatnie i bezpośrednio dystrybuowany do seniorów.

 

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem w rezultacie projektu zapoczątkujemy proces aktywnego włączania środowisk seniorskich do tworzenia strategii polityk publicznych w obszarze podejmowania decyzji dotyczących osób starszych. Zachęcamy do lektury informacji dotyczących działań projektowych, które realizowane będą do czerwca 2013 roku. 

 

Projekt „Aktywny senior – najlepszy rzecznik swoich społeczności” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.