DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Miasto chce skuteczniej wspierać Instytucje Ekonomii Społecznej
2013-01-10

Projekt "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" jest realizowany przez m.st. Warszawę wraz z partnerami: Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Fundacją Gospodarczą im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, WYG International Sp. z o.o., Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Polsko - Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich oraz Stowarzyszeniem Niemiecko – Polskiej Współpracy Socjalnej.

 

Celem projektu jest zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych.

 

W ramach jego realizacji opracowano cztery produkty, których przeznaczeniem jest wspieranie Instytucji Ekonomii Społecznej.

Składają się na nie:

 

1. Instrument Finansowy

2. System Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć

3. Wieloletni Program Współpracy z Podmiotami Ekonomii Społecznej

4. Mechanizm Wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej

 

Na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy znajdziecie wszyskie szczegóły dotyczące zarówno założeń projektu, jak i jego produktów finalnych. Niebawem znane będą terminy konferencji podsumowującej działania realizowane w ramach Projektu.

 

Projekt "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.