DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

2013-02-04

W ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, w środę 30 stycznia 2013r. odbyło się spotkanie Grupy Partnerskiej. Wchodzący w jej skład przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy i pomocą społeczną, a także organizacji pozarządowych zajmują się opiniowaniem, konsultowaniem i monitorowaniem podejmowanych w projekcie działań – zwłaszcza procesu testowania  „Modelu współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”.

 

Tematem przewodnim spotkania była współpraca urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak również polityka rządu w kwestii zatrudnienia i sytuacja na rynku pracy.

Na początku spotkania zaprezentowano 16 Partnerstw Lokalnych, które testują wypracowany Model Współpracy. Następnie przedstawiono zrealizowane i planowane w projekcie działania, po czym przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  p. Henryk Rogala omówił założenia Rządowego Programu „Aktywna Integracja”. Tematem prezentacji była polityka rządu w kwestii zatrudnienia osób pozostających bez pracy oraz podniesienie jakości usług dla osób bezrobotnych, w czym duży potencjał upatrywany jest w zintegrowanych działaniach Urzędów Pracy i Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij TUTAJ