DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl













Ostatnie szkolenie dla aktywnych seniorów - a potem idziemy dalej
2013-02-12

Na podstawie wiedzy ze szkoleń, dobrych praktyk zaobserwowanych w trakcie wizyty studyjnej oraz informacji z raportów, seniorzy-społecznicy (przy wsparciu asystentów i pod nadzorem Lidera procesu edukacji) przygotują stanowiska w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych swoich województw, a także zorganizują serie debat tematycznych, w trakcie których opracowane stanowiska zostaną poddane konsultacjom. Debaty będą prowadzone przez moderatorów, przy udziale ekspertów i praktyktów współpracy politycznej oraz społecznej na rzecz osób starszych, jak również aktywnym włączeniu lokalnych środowisk seniorskich.

 

W tym roku ukaże się również Biuletyn informacyjny, zawierający zestawienie najwazniejszych rezultatów merytorycznych działań projektu - szczegóły poznacie niebawem, zaś sama publikacja przewidziana jest na przełom kwietnia i maja 2013.

 

W połowie roku działania projektowe zamkniemy seminarium podsumowującym, w trakcie którego uczestnicy będą mieć możliwość podzielenia się swoimi uwagami, przedstawienia stanowisk, rekomendacji i postulatów dotyczących działań na rzecz seniorów. Zadaniem seminarium będzie zebranie najlepszych praktyk z działań realizowanych w projekcie, informacji na temat napotykanych barier, rozwiązań jakie udało się wspólnie opracować. Seminarium mieć będzie formę dyskusji plenarnej, co pozwoli na omówienie wymienionych powyżej obszarów, a także wspólne zastanowienie się nad możliwościami działań i opracowanie zbioru rekomendacji dla działań, które należy podejmować by umożliwiać osobom powyżej 60 roku życia pełniejsze włączanie się w proces kształtowania decyzji politycznych - do czego, mamy nadzieję, uda nam się aktywnie przysłużyć.

 

Projekt "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.