DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Jakość życia dzieci w Unii Europejskiej
2013-06-21

Przekazujemy przewodnik EAPN Europa, dotyczący kwestii ubóstwa dzieci w Unii Europejskiej, który bezpośrednio dotyczy co czwartego dziecka zamieszkującego granice Unii Europejskiej –  nie możemy sobie pozwolić na tak rażące zaniedbania w kwestii przyszłości naszych społeczeństw.

 

Publikacja „Ku lepszej jakości życia europejskich dzieci - ubóstwo dzieci w Europie” powstała dzięki współpracy dwóch organizacji: EAPN i Eurochild, by podnosić społeczną świadomość tego, czym jest ubóstwo dzieci na terenie Unii Europejskiej, wyjaśniać jego przyczyny i wpływ na życie dotkniętych nim dzieci i ich rodzin,  a także by rekomendować rozwiązania, mogące pomóc w walce z ubóstwem dzieci i w promowaniu dobrostanu wszystkich dzieci i ich rodzin, szczególnie w czasach oszczędności i cięć w wydatkach publicznych.

 

Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych udało się przetłumaczyć przewodnik, w ramach realizacji projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Wspólnie z naszymi partnerami z Europejskiej sieci EAPN, mamy nadzieję, że publikacja przyczyni się do szerokiego społecznego poparcia dla intensyfikacji działań zmierzających do redukcji ubóstwa wśród dzieci. Zachęcamy do lektury!