DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Publikacja finalna projektu TORO
2013-07-01

 

Publikacja prezentuje najważniejsze rezultaty kilkunastomiesięcznej realizacji projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W części pierwszej przybliżone zostały wyniki sześciu wyjściowych badań projektu, stanowiących diagnozę sytuacji instytucji ekonomii społecznej w mieście stołecznym Warszawie i województwie mazowieckim.

 

Część druga poświęcona została przedstawieniu powstałych w wyniku tej diagnozy, czterech innowacyjnych produktów wsparcia instytucji ekonomii społecznej: Instrumentu Finansowego, Systemu Monitoringu Realizowanych Przedsięwzięć, Wieloletniego Programu Współpracy miasta stołecznego Warszawy z Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz Mechanizmu Wsparcia.

 

Projekt „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej” miał na celu zwiększenie trwałości i wzmocnienie potencjału instytucji ekonomii społecznej działających na rzecz społeczności lokalnych, poprzez wypracowanie i przetestowanie zintegrowanego systemu wsparcia zapewniającego zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji miejskich/gminnych polityk publicznych.

 

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 stycznia 2012 roku i trwała do 30 czerwca 2013 roku.

 

Liderem projektu TORO był Urząd m.st. Warszawy, a partnerami Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego z Ciechanowa, WYG International Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska, Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Stowarzyszenie Polsko-Niemieckiej Współpracy Socjalnej oraz Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

 

Z racji zawartości, lekturę publikacji polecamy przede wszystkim osobom pracującym w obszarze ekonomii społecznej zarówno po stronie sektora pozarządowego, jak i administracji publicznej. Mamy nadzieję, że publikacja stanowić będzie również swoisty przewodnik dobrych dla wszystkich instytucji zainteresowanych wsparciem i rozwojem ekonomii społecznej w Polsce.