DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

2013-07-05

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, koordynująca pracę Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, włącza się od lat  w działania mające na celu przeciwdziałanie problemom ubóstwa i wykluczenia  społecznego.

 

W 2013 roku została przygotowana kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania  ubóstwu: NIC dla nas BEZ NAS.

 

Według ostatnich badań, ubóstwa w różnym zakresie doświadcza dziś prawie 6  mln Polaków. Ubóstwo dotyczący obecnie nie tylko osób bezrobotnych czy  bezdomnych, ale także rodzin obciążonych kredytami mieszkaniowymi, rodzin wielodzietnych, czy rosnącej liczby osób pracujących na tzw. „umowach śmieciowych”.

 

Celem kampanii NIC dla nas BEZ NAS, jest zaproszenie tych osób zagrożonych i doświadczających ubóstwa do udziału w procesie tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

 

Jak pokazują liczne doświadczenia europejskie, wykorzystanie wiedzy i doświadczeń ludzi cierpiących z powodu ubóstwa, w znacznym stopniu poprawia efektywność środków wydawanych na walkę z tym coraz poważniejszym problemem społecznym.

 

Cel kampanii:

  • Zwrócenie uwagi na problem ubóstwa i wykluczenia społecznego
  • Pokazanie równych szans wszystkich obywateli
  • Walka ze stereotypami i napiętnowaniem społecznym
  • Promowanie solidarności społecznej
  • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Zmobilizowanie różnych podmiotów do przeciwdziałania problemowi ubóstwa i wykluczenia społecznego, w kontekście wyrównywania szans obywateli i integracji międzypokoleniowej
  • Walka z dyskryminacją
  • Uświadomienie odpowiedzialności całego społeczeństwa za walkę z problemem

 

Aktualne informacje z realizacji Kampanii "Nic dla nas bez nas" udostępniane będą na stronie www.eapn.org.pl