DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Podsumowanie modelowych działań w pierwszym półroczu 2013
2013-07-11

Przez ostatnie sześć miesięcy, kilkanaście Partnerstw lokalnych z terenu całej Polski testowało „Modelowy system współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”, opracowany w ramach realizacji projektu innowacyjnego „Modelowy system na rzez integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wszystkie Partnerstwa podpisały porozumienia regulujące współpracę w czasie realizacji projektu. W I półroczu 2013 realizowane były usługi dla osób bezrobotnych, według specjalnie dla nich opracowanych indywidualnych planów działania. 

 

Przedstawiciele partnerstw uczestniczyli w tym samym czasie w specjalistycznym, trzydniowym seminarium, w trakcie którego zaprezentowano założenia Rządowego Programu "Aktywna integracja", dobre praktyki współpracy ośrodka pomocy społecznej, urzędu pracy i organizacji  pozarządowej, założenia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich po 2013 roku z uwzględnieniem wsparcia współpracy organizacji pozarządowych z samorządami oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Zostały dla nich również zorganizowane całodniowe warsztaty, podczas których przedstawiciele Partnerstw pracowali z ekspertami w wąskich grupach. Omawiano realizowane działania, przebieg współpracy, a także skuteczność i innowacyjność Modelu. W seminarium udział wzięły 74 osoby, w tym również przedstawiciele Grupy Partnerskiej.

 

Ponadto w okresie  styczeń - czerwiec 2013, odbyło się 8 spotkań Grupy Partnerskiej, których celem było przybliżenie działalności Partnerstw instytucjom regionalnym oraz opracowanie sposobu, w jaki te instytucje mogą wspierać Partnerstwa. Omawiano także innowacyjność Modelu, czyli jakie nowe rozwiązania będziemy utrwalać i upowszechniać. Uczestnicy Grupy dowiedzieli się również jakie rozwiązania funkcjonują w systemie niemieckim i jakie zmiany wprowadzone będą przez MPiPS w ustawie dotyczącej urzędów pracy. Spotkania te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, w związku z tym bierze w nich udział więcej uczestników niż było to pierwotnie zaplanowane. W ośmiu spotkaniach od początku roku wzięły udział 154 osoby.

 

Przez cały czas w projekcie Modelowym kontynuujemy współpracę z partnerem niemieckim, by opracowane w ramach polskich działań rezultaty, móc porównywać z tymi działającymi od kilku lat u naszego zachodniego sąsiada. Więcej informacji o działaniach realizowanych w ramach projektu można znaleźć TUTAJ.

 

Projekt „Modelowy system na rzez integracji społecznej” potrwa do końca lutego 2014 roku. Jego realizacja jest możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.