DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020
2013-07-17

Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020,
  • cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa, 
    układ programów na lata 2014-2020,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

 

Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 zakłada opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów w listopadzie 2013 roku. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej.

Celem prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa. Zachęcamy do lektury i opiniowania dokumentów – do pobrania:

 

 

Ewentualne uwagi i rekomendacje dotyczące projektu Umowy Partnerstwa można przesyłać do 30 sierpnia 2013 r. – uwaga, wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag on-line. 


Szczegółowe informacje oraz zaproszenie do zgłaszania się na konferencje konsultacyjną, która odbędzie się w Warszawie w dniu 23 lipca 2013 roku,  na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

 

Notatka została sporządzona na podstawie informacji ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego