DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Srebrna Reprezentacja NGO
2013-10-29

Celem projektu „Srebrna Reprezentacja NGO” jest wzmocnienie uczestnictwa co najmniej 30 osób starszych w życiu społecznym swojego regionu poprzez aktywne włączenie w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in. na rzecz tworzenia rad seniorów na poziomie wojewódzkim.

 

W ramach projektu grupa seniorów-ekspertów, opracuje projekt scenariusza współpracy seniorów i NGO z przedstawicielami administracji samorządowej nad stworzeniem zbioru rekomendacji dotyczących organizowania reprezentacji seniorów na poziomach regionów. Rezultatem prac grupy eksperckiej będzie „Srebrny Przewodnik Seniora” – przewodnik tworzenia reprezentacji senioralnej na poziomie regionów, połączony z przykładami dobrych praktyk dotychczasowego ich tworzenia.

 

Seniorzy pracować będą zdalnie oraz w ramach jednego dwudniowego spotkania grupy w Warszawie. Wyniki prac upowszechniać będą w swoich środowiskach lokalnych – wśród organizacji pozarządowych, z którymi współpracują, wśród przedstawicieli administracji samorządowej oraz osób i grup zajmujących się kwestiami aktywizacji osób starszych i godnego starzenia się społeczeństwa.

 

Uzupełnieniem ich prac będą dwie ekspertyzy dotyczące możliwości współpracy NGO z seniorami z mocnym zaakcentowaniem kwestii tzw. drugiej prędkości starzenia się i wynikających z niej potrzeb działań (zarówno aktywizacyjnych, jak i wzmacniania usług opiekuńczych) oraz głównych barier NGO w prowadzeniu działań aktywizacyjnych na rzecz os. starszych.

 

Istotną częścią projektu będzie dwudniowe seminarium przedstawicieli organizacji i instytucji działających z oraz na rzecz osób starszych i polityki senioralnej, w trakcie którego podsumowane zostaną wyniki projektu Srebrna Reprezentacja NGO w roku 2013 oraz omówiona kwestia rekomendacji dotyczących aktywnego włączania osób starszych w realizację polityk publicznych na poziomie państwa. Będzie to również przyczynek dla podejmowania kolejnych działań na rzecz wspierania aktywności społecznej osób starszych w nadchodzących latach.

 

Prowadzone działania merytoryczne będą wspierane poprzez działania promocyjne. Zachęcamy do śledzenia aktualności z realizacji projektu.