DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl













Spotkania upowszechniające wyniki projektu "Modelowy system na rzecz integracji społecznej"
2014-03-03

Spotkania upowszechniające wyniki projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznejpoświęcone będą tematyce budowania współpracy pomiędzy instytucjami rynku pracy, pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi oraz prezentacji działań prowadzonych w Partnerstwach Lokalnych, a także aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu wypracowany został Model współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowe, który będzie prezentowany na spotkaniach. 

 

Najbliższe spotkania odbędą się w Poznaniu (6 maca), w Legionowie (11 marca) i w Solcu Kujawskim (18 marca). Informacji w zakresie spotkań udziela pani Anna Fuzowska, koordynator projektu (tel. 22 826 52 46). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!