DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji
2014-03-03

Szkolenia z zakresu standardów usług pomocy i integracji społecznej oraz modelu ich realizacji rozpoczęły się w lutym a potrwają do czerwca 2014 roku. Organizowane są w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Szkolenia skierowane są głównie do kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli instytucji sprawujących nad nimi nadzór

 

Do tej pory odbyło się siedem szkoleń dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie, dwa dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej we Wrocławiu oraz cztery dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Katowicach. Razem, wzięło w nich udział ponad 200 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej z województw lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

 

Kolejne szkolenia rozpoczną się już 3 marca w Kielcach i Katowicach! Do końca przyszłego miesiąca, planowane jest również zorganizowanie szkoleń w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu. Zagadnienia będące przedmiotem szkoleń zostały specjalnie dopasowane do zakresu działań Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Organizacji Pozarządowych i Centrów Integracji Społecznej.

 

Każde ze szkoleń trwa 3 dni (24 godziny dydaktyczne) a prowadzone jest przez dwóch trenerów – specjalistów z danego obszaru tematycznego. Podstawą treści omawianych w trakcie szkoleń, są wyniki kilkuletniej pracy ekspertów i praktyków z dziedziny pomocy i integracji społecznej. Prezentowane na szkoleniach zmiany w zakresie organizacji usług i funkcjonowania instytucji, mają docelowo obowiązywać w całym kraju.

 

Z powodów logistycznych, organizacja szkoleń została podzielona wedle grup tematycznych (OPS, MOPS/MOPR, PCPR, CIS, NGO) oraz mapy województw – tak, by możliwie ułatwić Państwu wzięcie w nich udziału. Szczegółowych informacji w zakresie terminów, miejsc i grup szkoleniowych, udzielają specjaliści ds. organizacji szkoleń, do których kontakty znajdują się na tej stronie.

 

Za organizację szkoleń odpowiada Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, która od roku 2009, wraz ze Stowarzyszeniem Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM realizuje jedno z sześciu zadań projektu systemowego, poświęcone „Działaniom w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” (Zadanie 2).

 

Regulamin szkoleń oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są na stronie WRZOS, gdzie zamieszczane są również aktualności i informacje o dotychczas zrealizowanych działaniach w Zadaniu 2. Zapraszamy na szkolenia - to nie będzie stracony czas!