DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Punkty Inkubacji Innowacji
2017-04-18

Warsztaty: Innowacje społecznych w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami - granty

 

zdjęcie na wolnej licencji CC0, pexels.com

 

Organizowany przez nas warsztat ma pomóc w:


  • opracowaniu pomysłu (od potrzeb po oczekiwane rezultaty), który miałby wpływać na redukowanie bądź zmniejszanie konkretnych barier w zatrudnieniu osób z niepoprawnościami
  • przygotować kartę zgłoszenia (etap preselekcji)

 

 Plan spotkania:

  • 10:00 - 11:30

autoprezentacja uczestników

ustalenie zakresu prac warsztatowych (w zależności od zgłoszonych potrzeb osób uczestniczących)  

 

  • 11:45 - 13:00
zajęcia w grupach warsztatowych nad generowaniem pomysłów
Proponowane tematy:
- technologie asystujące przełamujące bariery w zatrudnieniu osób z niepełnoprawnościami
- nowe zawody oparte o technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalające na elastyczne zatrudnianie i telepracę
- dostępne, nowoczesne narzędzia aktywizacji i podnoszenia kompetencji zawodowych
- nieodkryte nisze, nowe spojrzenia, niewykorzystane mechanizmy, nowe partnerstwa na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami
- micro rozwiązania "postawić mostek, rozebrać murek, kupić głośniki, zainstalować Skype, przestawić biurko"

w zależności od złgłoszonych potrzeb:

praca warsztatowa nad "okiełznaniem" pomysłu innowacyjnego: potrzeba społeczna, na którą ma odpowiedzieć innowacja, istotna pomysłu innowacyjnego, cel i rezultat innowacji

praca nad przygotowaniem opisu pomysłu w formie karty zgłoszenia innowacji

 


  • 13:10 - 13:30 

czas na pytania i odpowiedzi
konsultacje indywidualne

 


Zgłoszenia udziału w spotkaniu: kliknij tu!


  • Data spotkania: 24 kwietnia 2017, 10:00-13:30
  • Miejsce spotkania: Spółdzielnia Socjalna WOLA, Smocza 3, Warszawa, woj. mazowieckie (miejsce dostępne dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi)
  • Informacje o spotkaniu: Agnieszka Deja, e-mail: agnieszka.deja@wrzos.org.pl, tel. 22 826 52 46