DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandr闚 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Organizacje cz這nkowskie : Zwi您ki regionalne
Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS
2009-05-27

Opolskie Forum Organizacji Socjalnych OFOS jest zwi您kiem pozarz康owych organizacji socjalnych dzia豉j帷ych na terenie województwa opolskiego, zarejestrowanym w S康zie Rejonowym w Opolu 11 marca 2003 r. Gównymi celami OFOS jest integrowanie pozarz康owego sektora socjalnego, reprezentowanie i wspieranie organizacji cz這nkowskich.

Historia OFOS

Pomys powstania Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych OFOS w Opolu zrodzi si w wyniku szeregu spotka przedstawicieli organizacji pozarz康owych w latach 1999-2000. Spotkania te by造 inicjowane przez Regionalny O鈔odek Polityki Spo貫cznej i Marsza趾a Województwa Opolskiego oraz Rad Miasta Opola. Dnia 30 04.2001 roku w Opolu dosz這 do spotkania organizacji pozarz康owych z Opola i terenu województwa, które mia這 na celu zach璚i przedstawicieli organizacji do tworzenia zwi您ku regionalnego. W spotkaniu wzi窸o udzia 13 organizacji .
Na nast瘼nych spotkaniach (w maju i czerwcu 2002) opracowany zosta projekt statutu organizacji i ustalono nazw: Opolskie Forum Organizacji Socjalnych.
Wszystkie te poczynania by造 mo磧iwe i da造 po膨dany efekt dzi瘯i wsparciu i inspiracji przedstawicieli WRZOS-u.
Zebranie za這篡cielskie Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych OFOS odby這 si dn. 4lipca 2002 r. w Nysie. Do OFOS przyst徙i這 12 organizacji jako cz這nkowie za這篡ciele. Powo豉no tak瞠 pe軟omocników do przeprowadzenia procesu rejestracji. Po wyj徠kowo d逝gim okresie, tak瞠 z winy urz璠ników, rejestracja w Krajowym Rejestrze S康owym nast徙i豉 w marcu 2003 roku.
Dnia 10 maja 2003 r Walne Zebranie Wyborcze wybra這 w豉dze statutowe Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych i t dat nale瘸這by uzna za pocz徠ek dzia豉lno軼i.

PLANY I ZAMIERZENIA OFOS

Planuje si dzia豉nia OFOS w nast瘼uj帷ych obszarach:

  • Integracja pozarz康owego sektora socjalnego
  • Podnoszenie jako軼i us逝g socjalnych 鈍iadczonych przez organizacje pozarz康owe,
  • Wspó逍raca z partnerami zagranicznymi.
  • Wspó逍raca z administracj publiczn
  • Wspó逍raca z innymi organizacjami

W tym krótkim okresie istnienia poczyniono dzia豉nia organizacyjne zmierzaj帷e do stworzenia niezb璠nych warunków dla sprawnego funkcjonowania OFOS- u . Na obecnym etapie Opolskie Forum Organizacji Socjalnych znajduje si w ko鎍owej fazie utworzenia biura wraz z wyposa瞠niem technicznym, umo磧iwiaj帷ym 豉twy kontakt z podmiotami wchodz帷ymi w sk豉d OFOS-u oraz partnerami i instytucjami z którymi OFOS zamierza wspó逍racowa. Aktualnie wykorzystywane s w豉sne do鈍iadczenia i mo磧iwo軼i cz這nków organizacji , docelowo b璠zie to samodzielne biuro 鈍iadcz帷e pomoc wszystkim podmiotom OFOS-u.
O powstaniu Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych zosta造 poinformowane w豉dze samorz康owe, Urz康 Wojewódzki , instytucje zajmuj帷e si dzia豉lno軼i socjaln oraz lokalne media.
W oparciu o wnioski z Walnego Zebrania, Zarz康 Forum na pierwszych posiedzeniach nakre郵i plan dzia豉nia na najbli窺zy okres i b璠zie zmierza do stworzenia w najbli窺zym czasie doradztwa prawnego, ekonomicznego i finansowego . W miar mo磧iwo軼i b璠ziemy sukcesywnie w陰cza si aktywnie w programy realizowane pod patronatem i z inicjatywy WRZOS.

DOTYCHCZASOWE DZIAxNIA

Pierwszym znacz帷ym krokiem Opolskiego Forum Organizacji Socjalnych jest w陰czenie si czynnie w organizacj III Opolskich Dni Osób Niepe軟osprawnych , których gównym organizatorem jest Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem w dniach 11 i 12 wrze郾ia br. W programie Dni znalaz造 si spartakiada, wyst瘼y estradowe, biesiada, jarmark i wiele innych atrakcji. Spotkania mia這 charakter integracyjny i ponadregionalny .
Uchwa陰 Walnego Zgromadzenia Opolskie Forum Organizacji Socjalnych wst徙i這 do Wspólnoty Roboczej Zwi您ków i Organizacji Socjalnych oraz przyj窸o w poczet cz這nków 5 nowych organizacji.
11 lipca cz這nkowie OFOS uko鎍zyli szkolenie na temat Europejskiego Funduszu Spo貫cznego zorganizowanego przez Urz康 Miejski w Nysie.
28 lipca 2003 r. przeprowadzono szkolenie bud瞠towe cz這nków OFOS i innych zaproszonych organizacji Socjalnych Regionu Opolskiego przez kompetentnych urz璠ników samorz康u Opola.
31 lipca 2003 r. cz這nkowie OFOS wzi瘭i udzia w seminarium z zakresu Funduszy Pomocowych zorganizowanym przez Dolno郵御ki Zwi您ek Organizacji Pozarz康owych "WROS" we Wroc豉wiu.
3 wrze郾ia 2003 r. przedstawiciel OFOS wzi掖 udzia w szkoleniu zorganizowanym przez Urz康 Wojewody Opolskiego na temat Zasad przyznawania Dotacji z Funduszu PHARE.

Pliki do pobrania
+  prezentacja_opolskie.ppt
Prezentacja opolskie