DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Raport z monitoringu polityki społecznej wrzesień-październik 2020 r.
2021-01-11

Prezentujemy monitoring przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, który omawia istotne zmiany prawne i prezentuje ważne dokumenty i działania z obszaru polskiej polityki społecznej opublikowane w okresie wrzesień-październik 2020.

W omawian okresie dominują zmiany zwiazane z epidemią COVID-19, alewarto zwrócić uwagę na ważne zmiany nie związane z epidemią: propozycja zmian w ustawie o pomocy społecznej, zmiany w ustawie dotyczącej reprywatyzacji warszawskich kamienic czy unijna dyrektywa dotycząca płac minimalnych. Zapraszamy do lektury.

http://wrzos.org.pl/download/Monitoring%20PS%20wrzesien%20pazdziernik%202020.pdf

Raport powstał w ramach projektu SOS – Silne Organizacje Socjalne, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Życzenie Świąteczne i Noworoczne
2020-12-23


Zielona choinka z logotypami WRZOS w miejscu bombek, na czerownym tle. U góry napisa: Zdrowych, pełnych miłości i nadziei Świąt oraz dużo lepszego dla wszystkich roku 2021! życzą Zarąd i pracownicy WRZOS.

Raport z monitoringu polityki społecznej lipiec-sierpień 2020 r.
2020-12-07

Monitoring przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, omawia istotne zmiany prawne i prezentuje ważne dokumenty i działania z obszaru polskiej polityki społecznej opublikowane w okresie lipiec-sierpień 2020.

http://wrzos.org.pl/download/monitoring%20PS%20lipiec%20sierpien%202020.pdf

Raport powstał w ramach projektu SOS – Silne Organizacje Socjalne, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

List otwarty do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia prac nad strategią rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz procesu deinstytucjonalizacji w Polsce
2020-11-09

Stanęliśmy przed wyzwaniem zaprojektowania zmiany systemowej w obszarze usług publicznych. To dziś wykuwa się kształt wsparcia, jakie państwo zaoferuje nam - obywatelom w kolejnych latach. Możemy i chcemy mieć wpływ na to, jak w przyszłości będzie wyglądać życie osób starszych, osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich, osób w kryzysie zdrowia psychicznego,  dzieci i młodzież pozbawiona opieki rodzicielskiej oraz osób w kryzysie bezdomności i innych obywateli, którzy powinni mieć dostęp do efektywnych usług publicznych, szanujących ich podmiotowość i dających szansę na jak najbardziej niezależne życie. Unia Europejska oczekuje od Polski przygotowania strategii, która będzie odpowiedzą na to wyzwanie.

Gala rozdania nagród w konkursie dla dziennikarzy „Twarze ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego
2020-10-19

W piątek 16.10 w Warszawie w Galerii Apteka Sztuki prowadzonej przez stowarzyszenie Otwarte Drzwi odbyła się Gala rozdania nagród w konkursie dla dziennikarzy „Twarze ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego. Gala zorganizowana została w ramach projektu „Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Galę poprowadziła znana dziennikarka Dorota Warakomska. W czasie Gali dr hab. Ryszard Szarfenberg (członek Rady Programowej WRZOS, Przewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu EAPN) zaprezentował najważniejsze wnioski z przygotowanego przez PK EAPN raportu „Monitoring Ubóstwa 2020” (Poverty Watch 2020).

Następnie dr Joanna Staręga-Piasek, w imieniu Jury Konkursu przedstawiła laureatów:

I miejsce zajęła Aleksandra Warecka za artykuł „Zgłaszam nieprzygotowanie do życia” opublikowany w magazynie opinii Pismo,

II miejsce przypadło Markowi Szymaniakowi za artykuł „My bezdomniaki od jabłek” opublikowany również w magazynie opinii Pismo,

III miejsce Edyta Krześniak za reportaż „Młodzi bezdomni” z TVN UWAGA!
Wyróżnieni zostali także Ewa Wołkanowska-Kołodziej za artykuł „Głuche dzieci. Polsko Usłysz nas” opublikowany w Gazecie Wyborczej oraz Hubert Ossowski za artykuł "Próg nie do przejścia" opublikowany w Przewodniku Katolickim.

Galę zakończył koncert Macieja Majewskiego.

Gratulujemy autorkom i autorom nagrodzonych prac! Dziękujemy wszystkim za obecność.

Prace laureatów dostępne są na naszej stronie w zakładce „Konkurs dla dziennikarzy

 

Laureaci konkursu "Twarze Ubóstwa" w trakcie Gali rozdania nagród: Aleksandra Warecka, Marek Szymaniak, Edyta Krześniak

 

Zarejestrowaną transmisję można obejrzeć na profilu WRZOS na facebooku

https://www.facebook.com/wrzos.org/videos/339298904024076

Raport Polskiego Komitetu EAPN:
2020-10-15

Publikujemy raport Polskiego Komitetu EAPN "Monitoring Ubóstwa 2020" przygotowany przez dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, w ramach projektu "Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.


W raporcie czytamy m.in:

"Ubóstwo wtedy jest dobrze rozumiane, gdy wychodzi się poza jego ekonomiczne przejawy w postaci niedostatecznego dochodu, niezaspokojonych potrzeb czy złych warunków życia1. Do pełnego zrozumienia wymagane jest uwzględnienie jego pozaekonomicznych skutków w postaci negatywnego wpływu na poziomie jednostek, rodzin i małych społeczności, jak i całych społeczeństw."

"Koncentrujemy się na tym, co wydarzyło się w 2019 r. na tle kilku ostatnich lat. Jest to spowodowane dostępnością danych o ubóstwie. Ze względu na pandemię COVID-19 i jej negatywny wpływ na życie, zatrudnienie i dochody, omówimy również sytuację z pierwszej połowy roku 2020 na podstawie kilku sondaży"

okładka raportu Polskiego Komitetu EAPN:

 

Zapraszamy do lektury!
http://wrzos.org.pl/download/monitoring_ubostwa_2020.pdf

Co dalej z deinstytucjonalizacją?
2020-10-07

Pod koniec sierpnia br. Skierowaliśmy pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Minister Funduszy i Polityki Rozwoju w sprawie procesu deinstytucjonalizacji. Wskazaliśmy na potrzebę przygotowania długofalowego dokumentu spajającego działania różnych resortów a zwłaszcza polityki społecznej i zdrowia. Niestety do dzisiaj nie doczekaliśmy się żadnej reakcji.
Od lutego prowadzimy wspólne wieloma organizacjami obywatelskimi, samorządami województw oraz przedstawicielami MRPiPS prace nad konkretnymi rozwiązaniami. Kierunkowo miały się one znaleźć w poprawionej wersji Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu. Po miesiącach prac uznaliśmy, że jednak niezbędne jest daleko poważniejsze przedsięwzięcie. Pomimo braku odpowiedzi, będziemy dalej kontynuować prace i głośno wzywać do przemyśleń i konkretnych decyzji.

Przyznanie nagród w Konkursie dla Dziennikarzy
2020-10-07

16 października o godz.17:00 w Warszawie będzie miała miejsce Gala, podczas której zostaną przyznane nagrody dla dziennikarzy w konkursie "Twarze Ubóstwa" im. Bartosza Mioduszewskiego, organizowanego przez WRZOS i Polski Komitet EAPN. Podczas Gali odbędzie się również prezentacja tegorocznego raportu z monitoringu ubóstwa "Poverty Watch".
Szczegółowe informacje o Gali oraz zapisy na nią pod numerem telefonu 22 826 52 46 lub adresem mailowym: kamila.p@wrzos.org.pl

 

złoty medal z logotypm konkursu Twarze Ubóstwa srebrny medal z logotypem konkursu brązowy medal z logotypem konkursu

 

Spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami Komitetu do spraw Pożytku Publicznego na temat Rady Dialogu Obywatelskiego
2020-10-01

30 września WRZOS, na zaproszenie KPRM, współorganizował spotkanie dotyczące projektowanego przekształcenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radę Dialogu Obywatelskiego.

Inicjatywa ta odbywa się na podstawie uchwały nr 89 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 marca 2020 r. (https://www.gov.pl/web/pozytek/uchwaly-rdpp ), która określa w załączniku koncepcję nowej Rady Dialogu Obywatelskiego.

Według tej koncepcji „RDO jest organem samoistnym, analogicznie do Rady Dialogu Społecznego”. RDO ma mieć zatem wzmocnione kompetencje (np. „Inicjowanie procesu ustawodawczego analogicznie do rozwiązania zastosowanego w art. 7 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” czy „Udzielanie, po zasięgnięciu opinii organizacji społeczeństwa obywatelskiego, rekomendacji rządowym projektom aktów prawnych skutkujące zwolnieniem z obowiązku konsultacji społecznych” lub „Inicjowanie projektów strategii, programów oraz dokumentów wykonawczych związanych z funkcjonowaniem organizacji i ruchów obywatelskich oraz działalnością pożytku publicznego i wolontariatem oraz uczestnictwo w ich formułowaniu”), własny budżet i obsługę administracyjną, jej kadencja ma trwać 4 lata.

W spotkaniu wzięło udział około 20 osób z działających w organizacjach członkowskich WRZOS i z organizacji będących członkami federacji skupionych w WRZOS, a także minister Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Radosław Podogrocki, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Aleksandra Wójcik, Naczelnik Wydziału Dialogu Obywatelskiego Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

We wstępie Wojciech Kaczmarczyk krótko opowiedział o koncepcji przygotowanej przez zespół RDPP.

Krzysztof Balon (RDPP, Rada Programowa WRZOS) przypomniał, że dotychczas odbyły się już dwie debaty na temat koncepcji RDO, na których pojawiły się m.in. następujące postulaty: przyznania części kompetencji tylko dla przedstawicieli strony obywatelskiej w RDO, nadania kompetencji konsultowania części budżetu państwa dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego, występowania do Sejmu i Senatu, odwołania konsultacji publicznych gdy powstanie w konsultowanym przedmiocie konsensualna uchwała RDO.

Przedstawiciele regionalnych federacji organizacji pozarządowych (m.in. Wojciech Dec, FLOP, Justyna K. Ochędzan, WRK, wiceprezeska zarządu WRZOS, Bartosz Głuszak, Federacja FOSA, wiceprezes zarządu WRZOS, Romuald Malinowski, ZLOP, Komisja Rewizyjna WRZOS) wskazywali m.in. na potrzebę uwzględniania regionalnych federacji w procesie wybory członków RDO czy potrzebę włączenia obszaru usług społecznych do kompetencji RDO oraz potrzebę włączenie w obszar kompetencji RDO kwestii pracowniczych i płacowych w sektorze obywatelskim.

Prezes WRZOS Cezary Miżejewski zwrócił uwagę na potrzebę zmiany systemu również w regionalnych (wojewódzkich, powiatowych, gminnych) Radach Działalności Pożytku Publicznego. Poprosił także o nadanie nowej radzie przynajmniej jednej ważnej kompetencji (takiej jak np. w przypadku Rady Dialogu Społecznego jest ustalanie wysokości minimalnego wynagrodzenia) oraz zwrócił uwagę na konieczność przemyślenia sposobu wyboru członków RDO, tak aby było to demokratyczne, ale nie zdominowane przez prężne organizacje.

Wojciech Kaczmarczyk odnosząc się do tych postulatów, zauważył, że lokalne RDPP nawet nie istnieją jeszcze we wszystkich gminach i powiatach, zatem jego zdaniem, jest za wcześnie na powiększanie ich kompetencji. Natomiast jaka możliwą kluczową kompetencję wskazał „monitorowanie stanu społeczeństwa obywatelskiego”.

Maria Mika reprezentująca DFOP zapytał o dalsze prace nad tym projektem i kiedy będą mogły wypowiedzieć się szerzej organizacje z regionów.

Wojciech Kaczmarczyk  odpowiedział, że obecny etap to w zasadzie pre-konsultacje, konsultacje koncepcji i prace jeszcze trwają i właściwe konsultacje odbędą na późniejszym etapie, keidy będzie gotowy projekt.

Spotkanie prowadził Waldemar Weihs, z Fundacji Merkury, organizacji członkowskiej DFOP oraz członek zarządu WRZOS.

 

Okno z prezentacji z logotpem NIW-CRSO napisem "Rada Dialogu Obywatelskiego zastąpi Radę Działalności Pozytku Publicznego" oraz "Wejście w życie ustawy powinno zbiec się w czasie z zakończeniem obecnej kadencji RDPP (jesień 2021 r.)"

Uwagi WRZOS do Progamu NOWEFIO
2020-09-28

WRZOS przygotował i przesłał uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030".
Wśród naszych postulatów są m.in.:
- zwiększenie puli środków do wysokości 120 mln PLN,
- zwiększenie kompetencji Komitetu Sterująco-Monitorującego,
- nie ograniczenie maksymalnej wysokości dotacji,
- wpisanie programów wieloletnich na poziomie programu (zamiast zostawiać to do rozstrzygnięcia na poziomie regulaminu konkursu),
- dodanie wsparci dla ekspertów oceniających projekty zgłaszane w ramach NOWEFIO.

Całe nasze stanowisko do pobrania w formacie pdf.


  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna