DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Publikacje
Keeping Families Together
2011-07-18

 

 

Broszura „Keep families together” opisująca doświadczenia w zakresie systemów wsparcia i integracji rodzin oraz wspólne stanowisko wspierania integracji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i podkreślenia roli rodziny w zmieniającej się Europie.

Doświadczając ubóstwa i wykluczenia
2011-07-18

 

 

W ramach kampanii społecznej „STOP UBÓSTWU” ogłoszono,  wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, konkursu na „Pamiętniki osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego”. Konkurs zakończył się wydaniem książki, w której zamieszczono 26 tekstów pisanych ręką osób, doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Biuletyn Nr 6/2009
2010-03-01

Biuletyn Nr 6/2009

Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN.

 

W numerze znalazły się:

 • Podsumowanie projektu „EAPN Polska- profesjonalny dialog na rzecz Europy Socjalnej”
 • Przygotowania do roku 2010
 • Priorytety dla polityki społecznej wobec najuboższych i wykluczonych opartej na idei praw człowieka i obywatela
 • Rola mediów w walce z ubóstwem
 • Najnowszy raport Eurobarometru o stosunku do problemu ubóstwa
 • Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
 • Przesłuchanie parlamentarne „Zwalczenie ubóstwa i nierówności oraz budowanie zaufania w UE”
 • Konsultacje strategii UE 2020
 • Raport „ Systemy dochodów minimalnych w Europie”
 • Opinia EKES w sprawie związku miedzy równouprawnieniem, wzrostem gospodarczym i wskaźnikami zatrudnienia.
 • Nowy Skład Komisji Europejskiej
Biuletyn Nr 5/2009
2010-03-01

Biuletyn Nr 5/2009

Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN.

 

W numerze znalazły się:

 • Krajowy Program Wdrażania Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010
 • Dziesięć postulatów do instytucji Unii Europejskiej sformułowanych na Ósmym Spotkaniu Osób Doświadczających Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego
 • „Prawa i szanse osób ubogich”. Konferencja Polskiego Komitetu EAPN
 • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 • Okrągły Stół do spraw Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego
 • Seminarium EAPN Europa „Rola małych narodów i regionów w Unii Europejskiej” przy okazji spotkania Rady Wykonawczej EAPN
 • Inkluzja społeczna w funduszach strukturalnych
 • Manifest Spring Alliance
Biuletyn Nr 4/2009
2010-03-01

Biuletyn Nr 4/2009

Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN.

 

W numerze znalazły się:

 • Ósme Europejskie Spotkanie Osób Dotkniętych Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 • Walne Zebranie EAPN Europa
 • Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010
 • Strategia Unii Europejskiej po 2010 roku
 • „Przewodnik po ubóstwie i nierównościach w Unii Europejskiej”
 • Barroso ignoruje swoje zaangażowanie dla społecznej i zrównoważonej UE
Biuletyn Nr 3/2009
2010-03-01

Biuletyn Nr 3/2009

Biuletyn Informacyjny Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN.

 

W numerze znalazły się:

 • Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym
 • Strategia UE 2020
 • Postulaty dla polityki społecznej wobec najuboższych
 • Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa
 • Społeczne skutki kryzysu gospodarczego
 • Opinia EKES w sprawie włączenia społecznego
 • Model „flexicurity” w Polsce
 • Prezydencja hiszpańska Unii Europejskiej
 • Traktat lizboński
Socius 1/2010
2010-03-24

Socius 3/2009 Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami.

Współpraca sektora publicznego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych i organizacji zajmujących się niepełnosprawnością oraz finansowanie usług w tym zakresie.

 

Jak poprzez współpracę sektora pozarządowego z administracją publiczną można rozwiązywać problemy osób niepełnosprawnych w Polsce i Niemczech? Jaka jest teoria a jaka praktyka? Jakie są narzędzia i źródła finansowania ich wsparcia? Ile już czasu minęło, a ile jeszcze potrzeba, aby prawa osób z niepełnosprawnością stały się rzeczywistością? Czy skuteczne są obecne formy działań na rzecz osób niepełnosprawnych? Informacji w tym zakresie należy szukać w piątym numerze SOCIUSA.

Socius 4/2009
2010-03-24

Socius 3/2009 Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami.

Samopomoc osób niepełnosprawnych.

 

Jak będąc osobą z niepełnosprawnością można samemu sobie pomóc? Jakie są warunki rozwoju samopomocy w Polsce a jakie zagranicą? Na jakie formy wsparcia może liczyć samopomoc? Czy istnieje gotowość do samopomocy wśród osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź na pytania w zakresie samopomocy osób niepełnosprawnych można znaleźć w czwartym numerze SOCIUSA.

Socius 3/2009
2010-02-23

Socius 3/2009 Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami.

Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.

 

 

Niepełnosprawność nie jest barierą, a tylko utrudnieniem, które można zniwelować spełniając się w każdej sferze życia. Nie ma osób niepełnosprawnych - są tylko osoby z określonym rodzajem niepełnosprawności, nad którą można przejąć kontrolę w pełni realizując swoje plany. O tym, że kultura, sztuka, edukacja, sport, turystyka itd. naprawdę są dla każdego można przeczytać w trzecim numerze pisma SOCIUS.

Socius 2/2009
2010-02-23

Socius 2/2009 Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami. 

Zawodowa integracja oraz udział w rynku pracy osób niepełnosprawnych.

 

W jaki sposób praca może zmienić życie osoby z niepełnosprawnością? Jaką formę aktywności zawodowej wybrać? Jaką rolę w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością odgrywają polskie i niemieckie organizacje pozarządowe, a jak zagadnienie to przedstawia się w politykach państw członkowskich Unii Europejskiej? Odpowiedź na te oraz inne pytania w zakresie integracji zawodowej osób z niepełnosprawnością można znaleźć w drugim numerze pisma SOCIUS.

 

 


Poprzednia  1  2  3  Następna