DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Otwarte spotkanie Rady Działalności Pożytku Publicznego
2013-12-16

We wtorek 16 grudnia 2013 roku, Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej spotkają się z przedstawicielami organizacji sektora obywatelskiego. Spotkanie, które będzie miało charakter otwarty, ma za zadanie przybliżyć informacje o dotychczasowych wynikach prac RDPP oraz stanowić pole do dyskusji na temat możliwości rozwiązywania problemów III sektora. Więcej informacji o charakterze spotkania dostępnych jest na stronie www.pozytek.gov.pl. 

Spotkanie Rady Wykonawczej i Ekspertów Społecznych EAPN Polska
2013-12-12

W ramach realizowanego projektu "EAPN Polska - wspólnie budujemy Europę Socjalną" 13 grudnia odbędzie się spotkanie Rady Wykonawczej oraz Rady Ekspertów Społecznych EAPN.

 

Spotkanie Rady Wykonawczej odbędzie się w godz. 10.00-12.30

Spotkanie Rady Ekspertów Społecznych odbędzie się w godz. 13.00-16.00

Model współpracy działa
2013-12-11

„Model współpracy powiatowego urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej w społeczności lokalnej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej” został przyjęty przez Krajową Sieć Tematyczną oraz pozytywnie przeszedł ewaluację zewnętrzną.

Kolejne spotkanie w ramach projektu Srebrna Reprezentacja NGO
2013-12-09

W dniach 16-17 grudnia 2013 roku, ekspertki i eksperci seniorzy z dwunastoosobowego zespołu projektu Srebrna Reprezentacja NGO przyjadą do Warszawy by omówić dotychczasowe wyniki swoich działań w regionach. Rezultaty spotkania będą częścią powstającej publikacji pt. "Srebrny Przewodnik", o którym więcej informacji napiszemy już wkrótce. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Poliytki Społecznej w ramach II edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Osób Starszych na lata 2012-2013.

Spotkanie poświęcone tematyce senioralnej
2013-12-02

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych organizuje w dniach 3-4 grudnia 2013 roku, spotkanie poświęcone tematyce senioralnej, w tym zwłaszcza kwestii budowy reprezentacji osób starszych. Całość będzie miała formę debaty połączonej z warsztatami dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

Dzień Pracownika Socjalnego
2013-11-21

Od lat, każdego roku dzień 21 listopada jest w Polsce świętem Pracowników Socjalnych. Z tego tytułu, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych składa wszystkim Państwu podziękowania za oddanie i zapał do wspierania potrzebujących i życzy by Państwa codziennej pracy towarzyszyła satysfakcja z wykonywania tej ważnej społecznej misji.

Debata EAPN Polska w Krakowie
2013-10-30

We wtorek 5 listopada 2013 zapraszamy Państwa do Krakowa na debatę „Rola i wpływ organizacji obywatelskich na kształt krajowej i europejskiej polityki społecznej”, organizowaną przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska. Osoby zainteresowane udziałem w debacie proszone są o kontakt z biurem Banku Żywności w Krakowie (e-mail: bz.krakow@bankizywnosci.pl lub tel. 12 257 00 05). Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 31.10.2013.

"Polityka społeczna w dobie starzenia się ludności"
2013-10-30

30 października 2013 roku w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się seminarium poświęcone wyzwaniom polityki społecznej w dobie starzenia się ludności. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji centralnej i regionalnej oraz organizacji pozarządowych, zaś wśród panelistów znajdują się ponadto przedstawiciele świata akademickiego z Polski i zagranicy. Szczegółowe informacje dostępne na stronie MPiPS.

Srebrna Reprezentacja NGO
2013-10-29

W ramach drugiej edycji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizacji projektu pt. "Srebrna Reprezentacja NGO". Celem projektu jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym swojego regionu poprzez ich aktywne włączenie w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, m.in. na rzecz tworzenia rad seniorów na poziomie wojewódzkim.

Aktualności z poszczególnych projektów
2013-10-29

Przypominamy, że aktualności z działań prowadzonych we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w ramach realizacji poszczególnych projektów nie zawsze w całości zamieszczane są na stronie głównej, ponieważ często odnoszą się do bardzo konkretnych działań, przypisanych danym zadaniom. Zapraszamy do odwiedzania zakładek projektów - wystarczy po lewej stronie zaznaczyć ikonę interesującego Państwa projektu by automatycznie przejść do lektury uzupełnianych cyklicznie aktualności.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna