DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Projekty Tematyczne w ramach Programu Obywatele dla Demokracji można zgłaszać już od września
2013-08-13

Wraz z początkiem września rozpocznie się I edycja składania wniosków wstępnych na realizację projektów tematycznych w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Pod koniec roku, wybrani wnioskodawcy zostaną zaproszeni do składania wniosków pełnych. Harmonogram oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ngofund.org.pl/projekty-tematyczne/informacje-podstawowe/. Operatorem Programu jest Fundacja im. Stefana Batorego.

Konsultacje społeczne projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020
2013-08-06

Rozpoczęły się konsultacje projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu przygotowanemu przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. Jest to niezwykle istotny dokument również z punktu widzenia nowego okresu programowania.

Konsultacje trwają do 30 sierpnia.

Program znajduje się tutaj: www.mpips.gov.pl

Zachęcamy do zajmowania stanowiska!

Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020
2013-07-17

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do konsultacji projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020, czyli dokumentu opisującego propozycje wykorzystania Funduszy Europejskich w przyszłym okresie programowania. Rekomendacje, opinie i uwagi do zapisów projektu Umowy Partnerstwa można przesyłać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag on-line, do dnia 30 sierpnia 2013 r.

Kolory Pomocy Społecznej
2013-07-15

Co robi pracownik socjalny? Czym jest dla niego pomoc społeczna? Na te pytania stara się odpowiedzieć wystawa "Kolory Pomocy Społecznej", którą od 10 lipca 2013 roku można oglądać na Dworcu Centralnym w Warszawie. W późniejszych miesiącach wystawa zawędruje również na dworce we Wrocławiu, Poznaniu i Katowicach – zachęcamy do odwiedzin!

Podsumowanie modelowych działań w pierwszym półroczu 2013
2013-07-11

Przez ostatnie sześć miesięcy, kilkanaście Partnerstw lokalnych z terenu całej Polski testowało „Modelowy system współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej”, opracowany w ramach realizacji projektu innowacyjnego „Modelowy system na rzez integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Nic dla nas bez nas"
2013-07-05

Z hasłem nawiązującym do historii ruchów wzmacniających pozycję obywatela w Państwie, Polski Komitet Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu rozpoczyna nową kampanię na rzecz przeciwdziałania ubóstwu poprzez włączanie doświadczających go osób do procesu tworzenia polityki i instrumentów pomocy.

Materiały z konferencji upowszechniającej produkty projektu TORO
2013-07-03

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami prelegentów z konferencji upowszechniającej rezultaty projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbyła się w dniu 26 czerwca 2013 roku w Warszawie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i ciekawe, merytoryczne spotkanie.

Rozmawiamy o nowym okresie programowania
2013-07-02

W związku ze zbliżającym się początkiem nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020 oraz konsultacjami przyjętych perspektyw finansowania w ramach jego poszczególnych Programów, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych odbędzie strategiczne spotkanie, w trakcie którego przedstawiciele wszystkich organizacji członkowskich będą mogli aktywnie włączyć się w proces konsultowania dotychczasowych propozycji zapisów EFS. Spotkanie odbędzie się 9 lipca.

Publikacja finalna projektu TORO
2013-07-01

Zapraszamy do lektury publikacji prezentującej najważniejsze rezultaty kilkunastomiesięcznej realizacji projektu „TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym WRZOS był jednym z siedmiu partnerów Miasta Stołecznego Warszawy, lidera działań.

Jakość życia dzieci w Unii Europejskiej
2013-06-21

Badania Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu pokazują, że 25 milionów dzieci na terenie Unii Europejskiej zagrożonych jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. To jedno na czworo dzieci. Większość z nich dorasta w ubogich rodzinach, które z coraz większym trudem próbują zapewnić im godne życie. 


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna