DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Ekonomia Społeczna - szósty numer półrocznika
2013-04-11

Kolejny numer półrocznika "Ekonomia Społeczna" można pobrać ze strony Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jest to już szósta odsłona publikacji, dotyczącej promowania ekonomii społecznej w Polsce i przedstawiania złożoności uwarunkowań związanych z jej realizowaniem."Ekonomia Społeczna" w wersji elektronicznej do pobrania TUTAJ; szczegóły dotyczące publikacji na stronie www.pozytek.gov.pl.

Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
2013-04-11

Dzień 29 kwietnia będzie Europejskim Dniem Solidarności Międzypokoleniowej, zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej sprzed dwóch lat. Ideą wyznaczenia konkretnego dnia tematycznego była chęć promowania idei Europy przyjaznej wszystkim grupom wiekowym oraz nawiązywania i zaciśniania współpracy między generacjami. W Polsce, w obchody 29 kwietnia bardzo aktywnie włączają się uczniowie - do czego zaczęcani są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji TUTAJ.

Spotkanie Rady ds. Polityki Senioralnej
2013-03-27

Rada ds. Polityki Senioralnej już po raz drugi spotkała się na obradach w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, by pod auspicjami Departamentu Polityki Senioralnej debatować nad działaniami, które muszą zostać podjęte w kwestiach dalszych prac nad założeniami systemowej polityki senioralnej w Polsce.

Krajowy Raport o rozwoju społecznym. Polska 2012
2013-03-19

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ubiegłym roku zainicjowało badanie lokalnego i regionalnego rozwoju społecznego Polski, które przeprowadzone zostało przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w oparciu o dane ze wszystkich dostępnych źródeł informacji o społeczeństwie – m.in. statystyki Głównego Urzędu Statystycznego, dane z rejestrów administracyjnych Ministerstw. W badaniu pod uwagę wzięte zostały dane z lat 2007-2010. "Krajowy Raport o rozwoju społecznym. Polska 2012" do pobrania TUTAJ. Więcej informacji o realizacji badania na stronie www.mrr.gov.pl

Światowy Dzień Pracy Socjalnej 2013
2013-03-19

Z inicjatywy Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych, w trzeci wtorek marca każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Pracy Socjalnej - co już na stałe wpisało się w kalendarz działań na rzecz promowania idei pracy socjalnej i rozwoju społecznego. W tym roku,19 marca, motywem przewodnim obchodów będzie promowanie społecznej i ekonomicznej równości we wszystkich krajach świata. Plakat promujący ogólnoświatowe działania dostępny jest na stronie Międzynarodowej Federacji Pracowników Socjalnych (IFSW).

Przedsiębiorstwa Społeczne - do konkursu
2013-03-18

Wedle informacji ze strony organizatora, w tym tygodniu zostanie ogłoszony nabór wniosków konkursowych na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne. Będzie to już trzecia edycja działania, którego zadaniem jest wspieranie i promowanie ekonomii społecznej w Polsce. Regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz szczegółowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie www.konkurs-es.pl

Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi
2013-03-11

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA opracowała zestaw standardów zarządzania systemem organizacji i finansów w organizacjach pozarządowych. Zachęcamy do lektury.Wersje elektroniczne opracowań zostały opublikowane na stronie Federacji MAZOWIAod kwietnia zaś dostępne będą na płytach CD oraz w wersji papierowej. Zachęcamy do lektury.

Wyniki oceny formalnej PO FIO 2013
2013-03-07

Departament Pożytku Publicznego ogłosił wyniki oceny formalnej wniosków konkursowych na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 2013.  Szczegółowe zestawienie oraz informacje dotyczące procedury ewentualnego odwołania się od oceny dostępne na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4826.

Druga edycja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
2013-03-07

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło drugą edycję konkursu na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013. Tegoroczna edycja konkursu przewiduje dofinansowanie zadań od 1 kwietnia do końca grudnia bieżącego roku. Szczegółowe informacje i zasady składania ofert na stronie internetowej MPiPS. Termin składania ofert upływa 28 marca 2013 r.

Seminarium na temat ewaluacji projektu TORO
2013-02-28

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zorganizował w dniu 28 lutego 2013 r. seminarium upowszechniające wyniki ewaluacji projektu innowacyjnego TORO – w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z Mazowsza, Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic Miasta Stołecznego Warszawy oraz organizacji partnerskich Projektu.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna