DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/34/2012)
2012-09-25

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania  opracowanego w ramach Zadania 2, Modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, w zakresie warunków organizacyjnych prowadzenia niektórych usług w ramach systemu pieczy zastępczej.

 

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/33/2012)
2012-09-25

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania  opracowanego w ramach Zadania 2 standardu pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie, narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.

 

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/32/2012)
2012-09-24

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania  opracowanego w ramach Zadania 2 standardu interwencji kryzysowej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu/ powiecie, w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/31/2012)
2012-09-24

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania,  w wybranych instytucjach pomocy i integracji społecznej, opracowanego w ramach Zadania 2, Modelu Centrum Integracji Społecznej.

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/30/2012)
2012-09-24

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania w wybranych instytucjach pomocy i integracji społecznej/partnerstwach lokalnych, opracowanego w ramach Zadania 2  standardu Klubu Integracji Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie, w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/29/2012)
2012-09-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania  opracowanego w ramach Zadania 2, standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/28/2012)
2012-09-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania w wybranych partnerstwach lokalnych, opracowanego w ramach Zadania 2  standardu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie, w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/27/2012)
2012-09-18

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania  opracowanego w ramach Zadania 2 standardu poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/26/2012)
2012-09-18

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania opracowanego w ramach Zadania 2  standardu pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy, narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie, w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.

Zapytanie ofertowe – doradztwo merytoryczne ( nr post. POKL1.18/WRZOS/25/2012)
2012-09-18

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań doradcy merytorycznego w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w projekcie systemowym „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - poprzez świadczenie w wybranych instytucjach pomocy i integracji społecznej/partnerstwach lokalnych doradztwa merytorycznego w zakresie wdrażania  opracowanego w ramach Zadania 2: Standardu pracy socjalnej z osobą starszą, narzędzi pracy socjalnej oraz Modelu realizacji usług o określonym standardzie, w oparciu o który odbywa się wdrożenie standardu.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Następna