DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Rada do spraw Polityki Senioralnej
2013-02-18

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się inaugurujące spotkanie Rady do Spraw Polityki Senioralnej, powołanej w ramach realizacji długoterminowego komponentu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012–2013, zakładającego opracowanie założeń programowej polityki senioralnej - we współpracy z innymi resortami i urzędami centralnymi, samorządem terytorialnym, organizacjami obywatelskimi oraz środowiskami naukowymi i eksperckimi. Rada do spraw Polityki Senioralnej ma być gremium odpowiedzialnym za spełnianie założeń programu ASOS. Więcej informacji TUTAJ

Zachęcamy do lektury opracowań dotyczących sytuacji osób starszych
2013-02-18

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wydaje liczne opracowania dotyczące sytuacji społecznej w naszym kraju - wszystkie dostępne są na stronach Biura RPO. W związku z realizacją projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, szczególnie zachęcamy do lektury dwóch: „Prawa człowieka. Poradnik dla osób starszych" oraz „Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje”.

Szkolenie aktywnych seniorów zakończone
2013-02-15

Po zakończeniu trzeciego szkolenia w ramach projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", grupa seniorów i ich asystentów rozpoczyna przygotowania do realizacji debat regionalnych, które w okresie kilkanastu tygodni odbędą się w ośmiu województwach! 

Ogólnopolska debata dotycząca projektu PO FIO 2014-2020
2013-02-13

W związku z powstałym projektem Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi konsultacje społeczne dotyczące jego zapisów. Wojewódzkie debaty wymagają ogólnokrajowego podsumowania, by wyrażanym regionalnie opiniom zapewnić słyszalność. Z tego tytułu Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, działająca w obszarze polityki społecznej na szczeblach regionalnym i centralnym, włączyła się w organizację ogólnopolskiej debaty poświęconej zapisom projektu PO FIO na lata 2014-2020, do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy.

Praca socjalna w organizacjach pozarządowych
2013-02-13

Zachęcamy do lektury specjalnego wydania specjalnego Kwartalnika "Trzeci Sektor", od roku 2005 regularnie przedstawiającego problematykę społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie poprzez pryzmat działań podejmowanych przez NGO. Niniejszy numer, poświęcony pracy socjalnej w organizacjach pozarządowych, powstał w ramach realizacji projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Do pobrania TUTAJ

Ostatnie szkolenie dla aktywnych seniorów - a potem idziemy dalej
2013-02-12

W najbliższą środę i czwartek, seniorzy uczestniczący w projekcie "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" spotkają się w Warszawie na szkoleniu dotyczącym rzecznictwa i wystąpień publicznych. Będzie to już ostatnie spotkanie w ramach szkoleniowego modułu szkoły rzecznictwa, teraz przed seniorami stać będzie wyzwanie organizacji i przeprowadzenia debat tematycznych - jesteśmy przekonani, że świetnie sobie z nim poradzą.

Spotkanie Grupy Partnerskiej w dniu 30 stycznia 2013 r.
2013-02-04

W ramach projektu Modelowy system na rzecz integracji społecznej, w środę 30 stycznia 2013r. odbyło się spotkanie Grupy Partnerskiej. Wchodzący w jej skład przedstawiciele instytucji związanych z rynkiem pracy i pomocą społeczną, a także organizacji pozarządowych zajmują się opiniowaniem, konsultowaniem i monitorowaniem podejmowanych w projekcie działań – zwłaszcza procesu testowania Modelu współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej. Tematem przewodnim spotkania była współpraca urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej i organizacji pozarządowej na szczeblu lokalnym i regionalnym, jak również polityka rządu w kwestii zatrudnienia i sytuacja na rynku pracy.

Raporty wojewódzkie projektu ASOS do pobrania
2013-02-01

W zakładce PUBLIKACJE sześć, z dwunastu raportów wojewódzkich powstałych w ramach realizacji projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności", współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Kolejne raporty już w przyszłym tygodniu - zapraszamy do lektury.

Standardy Usług i Modele Instytucji sfilmowane
2013-01-15

W ramach promocji projektu systemowego "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" przygotowano filmy reportażowe, ukazujące codzienne działania Instytucji realizujących pilotażowe wdrażanie dotychczasowych produktów projektu. W ramach jego trzech zadań opracowanych zostało kilkanaście standardów świadczenia usług wsparcia oraz modeli ich realizacji. Odnośniki do filmów, a także więcej informacji o projekcie dostępnych jest TUTAJ

Miasto chce skuteczniej wspierać Instytucje Ekonomii Społecznej
2013-01-10

W poniedziałek 7 stycznia 2013 roku, w biurach Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w Pałacu Kultury i Nauki, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego projektu "TORO - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej", w trakcie którego zostały zaakceptowane produkty finalne Projektu.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna