DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe - specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości ( nr post. POKL1.18/WRZOS/23/2012) - informacja o wyborze oferty
2012-09-14

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości ( nr post. POKL1.18/WRZOS/22/2012) - informacja o wyborze oferty
2012-09-14

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – wydanie publikacji (nr post. POKL1.18/WRZOS/24/2012)
2012-09-07

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie usługi wydania czterech publikacji:

1.Podręcznik instruktażowy „Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”

2.Podręcznik instruktażowy „Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie”

3.Podręcznik instruktażowy „Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście  na prawach powiatu”

4.Podręcznik instruktażowy „Model Centrum Integracji Społecznej”

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia POKL1.4/WRZOS/3/2012 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności
2012-08-24

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia POKL1.4/WRZOS/3/2012 w zakresie realizacji usługi cateringowej dla uczestników spotkania, organizowanego w dniu 10 września 2012 r. w Warszawie w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 1.4 projekty innowacyjne, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna) zostaje unieważnione w związku z zaistnieniem okoliczności określonych w rozdziale XIV. pkt 4 zapytania ofertowego – wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Dokument z informacją o unieważnianiu postępowania do pobrania tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi cateringowej
2012-08-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi cateringowej dla uczestników spotkania organizowanego w dniu 10 września 2012 r. w Warszawie w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 1.4 projekty innowacyjne, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna).

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe- specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości ( POKL1.18/WRZOS/23/2012)
2012-08-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/23/2012, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności POKL, w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- w zakresie wdrażania w instytucjach pomocy i integracji społecznej:

 

  • standardu pracy socjalnej z osobą starszą z uwzględnieniem narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;

 

Zapytanie ofertowe – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości ( POKL1.18/WRZOS/22/2012)
2012-08-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/22/2012, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności POKL, w zakresie usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego- w zakresie wdrażania w instytucjach pomocy i integracji społecznej:

 

  • standardu poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, dla rodziny z dziećmi, z uwzględnieniem modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie, w zakresie warunków organizacyjnych prowadzenia niektórych usług w ramach systemu pieczy zastępczej;

 

 

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości ( nr post. POKL1.18/WRZOS/21/2012) - informacja o wyborze oferty
2012-08-10

Treść do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości ( nr post. POKL1.18/WRZOS/18/2012) - informacja o wyborze oferty
2012-08-10

Treść do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe w zakresie usługi wydania publikacji Podręcznik Instruktażowy Standardy Usług (nr postępowania POKL1.18/WRZOS/17/2012) – protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-08-03

Treść informacji do pobrania tutaj.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Następna