DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Stanowisko Federacji MAZOWIA w sprawie założeń regionalnego programu dla Mazowsza
2013-01-07

Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA przyłączyła się do protestu przeciwko założeniom do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przekazanym do konsultacji społecznych w ubiegłym roku. Czekamy na wyniki konsultacji i ponowne ich ogłoszenie w momencie przedstawiania gotowej strategii RPO WM 2014-2020. Więcej informacji TUTAJ.

Codzienność organizacji pozarządowych w Polsce
2013-01-07

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło w roku 2012 badanie na temat codziennego funkcjonowania polskich stowarzyszeń i fundacji, koncentrując się przede wszystkim na mechanizmach i specyfice organizacji ich codziennej pracy, sposobach komunikacji i zarządzania. Raport z badania pt. "Życie codzienne organizacji pozarządowych w Polsce" dostępny jest TUTAJ w wersji elektronicznej.

Europa dla Obywateli - kolejny rok na tematyczne działania
2012-12-28

Rok 2013 upłynie pod znakiem obchodów dwudziestolecia nadania statusu obywatelstwa Unii Europejskiej na mocy traktatu z Maastricht z 1993 r. Jest to jeden z powodów, dla których Komisja Europejska zdecydowala się na ogłoszenie roku 2013 Europejskim Rokiem Obywateli. Działania przewidziane w trakcie roku, przysłużą się podnoszeniu świadomości obywateli UE na temat przysługujących im praw, a także kwestiom związanym z przemieszczaniem i osiedlaniem się w innych krajach wspólnoty. Więcej informacji TUTAJ oraz na oficjalnej stronie European Year of Citizens 2013.

Prasa z Elbląga o naszych uczestnikach projektu "Aktywny senior - najlepszych rzecznikach swoich społeczności"
2012-12-28

Przyjechali z różnych zakątków Polski, aby poznać zastosowane w województwie warmińsko-mazurskim  udogodnienia i rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie osobom starszym i niepełnosprawnym. Dnia 12 grudnia 2012 aktywne osoby w wieku 60+ zawitały do Elbląga.*

"Rok się kończy, ale idea pozostaje"
2012-12-20

Konferencję, która odbyła się 19 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP, otworzył minister Władysław Kosiniak-Kamysz słusznie zauważając, że „rok się kończy, ale idea pozostaje”. Wzięli w niej udział przedstawiciele organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych i wspólnie z nimi. Było to oficjalne podsumowanie Europejskiego Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce.

Konferencja podsumowujące ER2012 już dzisiaj
2012-12-19

W Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się dzisiaj konferencja podusmowująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Program przeiwduje dwa główne panele dyskusyjne, dotyczące działań zrealizowanych na rzecz seniorów w sektorze publicznym i niepublicznym, oraz wystąpienia wprowadzające ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, pani dr Marzeny Brezy z Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS i prezes Krystyny Lewkowicz z Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.  

Dobre praktyki w instytucjach ekonomii społecznej
2012-12-17

Zapraszamy do lektury Raportu dobrych praktyk, opracowanego w ramach projektu "Toro - w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej". Raport zawiera wprowadzenie do struktury systemu socjalnego w Niemczech, opis dobrych praktyk współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także przedstawienie głównych założeń systemu świadczenia usług społecznych i mechanizmów kapitalizacji trzeciego sektora.

FIO 2013 - został już niecały miesiąc
2012-12-17

Przypominamy, że do trwa konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioski na działania w ramach jednego z czterech priorytetów tematycznych można składać za pomocą generatora dostępnego na stronie Departamentu Pożytku Publicznego. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2013 roku.

Podsumowanie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce
2012-12-13

19 grudnia 2012 roku, w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się konferencja podsumowująca Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce. W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane najważniejsze inicjatywy na rzecz aktywizacji osób starszych i budowania solidarności międzypokoleniowej, realizowane w trakcie kończącego się roku tematycznego. Program, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe szczegółowe informacje znajdziecie TUTAJ. Zgłoszenia są przyjmowane tylko do poniedziałku 17 grudnia!

Aktywni seniorzy na Warmii i Mazurach
2012-12-13

Uczestnicy projektu "Aktywny senior - najlepszy rzecznik swoich społeczności" kończą już wizytę studyjną i zabierają się do pracy w trakcie szkolenia specjalistycznego. Po weekendzie znajdziecie na naszej stronie szczegółowe informacje zarówno z  przebegu wizyty oraz te dotyczące szkolenia. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna