DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Zapytania ofertowe
Zapytanie ofertowe – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie (nr post. POKL1.18/WRZOS/20/2012) – informacja o unieważnieniu postępowania
2012-08-03

Treść informacji do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości w projekcie (nr post. POKL1.18/WRZOS/19/2012) – informacja o unieważnieniu postępowania
2012-08-03

Treść informacji do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe w zakresie usługi realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości ( POKL1.18/WRZOS/19/2012) – odpowiedź na pytanie
2012-07-19

W związku z pytaniem zadanym w zakresie zapytania ofertowego w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/19/2012, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, dotyczącego usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” (...)

Zapytanie ofertowe – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
2012-07-16

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty, w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/21/2012, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, dotyczącego usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości, w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie ...

Zapytanie ofertowe – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
2012-07-16

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty, w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/20/2012, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, dotyczącego usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie ...

Zapytanie ofertowe – specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
2012-07-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty, w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/19/2012, prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, dotyczącego usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”( realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w zakresie wdrażania w wybranych instytucjach pomocy i integracji społecznej:

 

  • standardu pracy socjalnej z osobą starszą z uwzględnieniem narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania, z uwzględnieniem modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w powiecie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/ modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;

 

Zapytanie ofertowe- specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości
2012-07-13

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w ramach postępowania nr POKL1.18/WRZOS/18/2012 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności, dotyczącego usługi polegającej na realizacji zadań specjalisty ds. monitoringu i sprawozdawczości w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”( realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), w zakresie wdrażania w wybranych instytucjach pomocy i integracji społecznej:

 

  • standardu pracy socjalnej z osobami pozostającymi bez pracy, z uwzględnieniem narzędzi pracy socjalnej oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • standardu Klubu Integracji Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem treningu pracy oraz modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie/modelu realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, w oparciu o który odbywa się wdrożenie;
  • modelu Centrum Integracji Społecznej;

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wydanie publikacji Podręcznik instruktażowy „ Standardy usług” – odpowiedzi na pytania
2012-07-11

W związku z pytaniami w zakresie zapytania ofertowego na usługę wydania publikacji Podręcznik instruktażowy „Standardy usług” ( POKL1.18/WRZOS/17/2012) , Zamawiający Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych przedstawia treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – usługa wydania publikacji Podręcznik instruktażowy „ Standardy usług”
2012-07-04

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia nr POKL1.18/WRZOS/17/2012 w zakresie usługi wydania publikacji „Podręcznik instruktażowy Standardy usług” w tym opracowanie graficzne, redakcyjne, korekta techniczna, skład, łamanie tekstu, przygotowanie do druku i druk publikacji na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj.

Treść publikacji do pobrania tutaj.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania nr POKL1.18/WRZOS/16/2012
2012-07-04

Zamawiający Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia nr POKL 1.18/WRZOS/16/2012 w zakresie usługi wydania publikacji „ Podręcznik instruktażowy Standardy usług” zostało unieważnione, gdyż w związku z awarią strony internetowej Zamawiającego www.wrzos.org.pl, na której zamieszczone zostało zapytanie ofertowe, uniemożliwiony był dostęp do jego treści.

 

Treść informacji do pobrania tutaj


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Następna