DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl













Publikacje
Socius 1/2009
2010-02-23

Socius 1/2009 Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami.

Ilościowy i jakościowy opis sytuacji osób niepełnosprawnych w Niemczech i w Polsce.

 

 

Kim jest dzisiaj a kim była kiedyś osoba z niepełnosprawnością? Jak rozumiemy niepełnosprawność w Polsce, a jak wygląda to w Niemczech? Co na to dane statystyczne? Czy osoba z niepełnosprawnością jest pełnoprawna?

O tym wszystkim można przeczytać w pierwszym numerze pisma SOCIUS.

Wiedza i Rozwój
2010-02-23

Wiedza i Rozwój. Rola WRZOS w kształtowaniu polityki społecznej. Wyd. WRZOS, Warszawa 2006.

 

W publikacji poddano eksperckiej analizie wyniki badań przeprowadzone przez WRZOS w ramach własnej struktury. Dzięki temu zebrany materiał informacyjny jest w pełni użyteczny dla poprawy efektywności działań WRZOS, podejmowanych na rzecz beneficjentów jego organizacji członkowskich. Ponadto zebrany materiał stanowi szczegółową i rzetelną charakterystykę dużego odsetka aktywnych i dobrze działających w Polsce socjalnych organizacji pozarządowych.

 

Publikacja dedykowana jest organizacjom członkowskim WRZOS, licznym działaczom, wolontariuszom i pracownikom etatowym tych organizacji.

 

VAT a Organizacje Pozarządowe

VAT a organizacje Pozarządowe. Postulaty zmian w przepisach VAT proponowane przez III sektor. Wyd. WRZOS, Warszawa 2005.

 

Publikacja powstała w ramach projektu "VAT a organizacje pozarządowe" finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Trust for Civil Society. Projekt miał na celu budowę przyjaznego III sektorowi otoczenia społeczno - prawnego, poprzez wypracowanie przez organizacje pozarządowe uzgodnionych stanowisk w kluczowych dla nich kwestiach dotyczących podatku VAT oraz wzmocnienie działań rzeczniczych na rzecz uzwględnienia tychże  stanowisk w obowiązującym prawie.

 

Publikacja zawiera podsumowanie konsultacji przeprowadzonych w projekcie oraz podręcznik "VAT dla NGO".

Standardy przejrzystości finansowej w Socjalnych Organizacjach Pozarządowych

Publikacja jest wynikiem pracy w projekcie "Standardy przejrzystości finansowej w Socjalnych Organizacjach Pozarządowych" wspartym finansowo przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wyd. WRZOS, Warszawa 2005.

 

Reprezentanci pięciu organizacji członkowskich WRZOS uformowali Komisję Standaryzacyjną. Wypracowano rekomendację dla trzech dokumentów:

  • - sprawozdania finansowego
  • - planu kont
  • - zasad polityki rachunkowości organizacji

 

W publikacji zawarte są zalecenia, które w zamierzeniu są początkiem procesu standaryzacyjnego w organizacjach socjalnych.

Formy pomocy bezdomnym. Analiza ułatwień i ograniczeń problemu

Wyd. Instytut Rozwoju Służb Społecznych i WRZOS, Warszawa 2005.

 

 

Publikacja zawiera wyniki i wnioski z badań. Badania zostały przeprowadzone przez działający od dwóch lat przy WRZOS zespół ekspercki ds. bezdomności, którego celem jest monitorowanie standardów usług specjalistycznych, promowanie nowych rozwiązań legislacyjnych, kreowanie polityki w tym kierunku oraz wzajemne wspieranie działań zrzeszonych tam organizacji w celu rzetelnego zrozumienia przyczyn, skutków oraz mozliwości wychodzenia z bezdomnosci.


Poprzednia  1  2  3