DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Organizacje pozarządowe partnerem dla instytucji rynku pracy

Zachęcamy do lektury ostatniego numeru „Innowacji bez granic”, biuletynu Krajowej Instytucji Wspomagającej PO KL, w którym o współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami rynku pracy rozmawia nasz kolega Adam Michalak, kierownik projektu innowacyjnego „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”. Biuletyn w wersji elektronicznej do pobrania tutaj.

Dziękujemy za udział w Walnym Zebraniu WRZOS

Jedenaście Związków Regionalnych, dwoje przedstawicieli Organizacji Ogólnopolskich, członkowie Zarządu, Rady Programowej oraz pracownicy biura WRZOS wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, które odbyło się 22 maja 2012 roku w Warszawie.

Ubóstwo - dostrzec i reagować

W trakcie debaty "Likwidacja Skrajnego Ubóstwa: współuczestnictwo i prawa człowieka", która odbyła się w środę 23 maja w Collegium Civitas, polscy i zagraniczni eksperci dyskutowali na temat możliwych strategii zwalczania ubóstwa w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

Nowe informacje na stronie Zadania 2

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem realizacji Zadania 2 "Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej" zachęcamy do odwiedzania strony internetowej i lektury aktualności. Do pobrania jest już drugi "Podręcznik Instruktażowy".

Koniec ze skrajnym ubóstwem! Debata w Collegium Civitas

Do roku 2015 poziom skrajnego ubóstwa i głodu na świecie ma zostać zmniejszony o połowę. To jeden z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju ONZ, które państwa Wspólnoty Narodów zobowiązały się zrealizować w ramach Projektu Milenijnego ONZ.

Szkolenia dla wnioskodawców Funduszy Szwajcarckich
2012-05-16

Operator Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk zapraszają organizacje zainteresowane aplikowaniem o dotację w ramach Priorytetu 1. Funduszu dla Organizacji Pozarządowych na bezpłatne szkolenia informacyjne dotyczące zasad sporządzania i składania wniosków. Szczegółowe informacje na stronie Grantu Blokowego.

Niepełnosprawność, a ekonomia społeczna - jak to działa na Mazowszu?
2012-05-15

W dniu 21 maja, o godzinie 11.00 klubokawiarnia „Nowy Wspaniały Świat” wypełni się dyskusjami na temat rozwoju i wykorzystania ekonomii społecznej w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Gospodarzem spotkania będzie Federacja MAZOWIA.

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012
2012-05-07

W niedzielę 29 kwietnia 2012 roku obchodziliśmy Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Z tej okazji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zachęcało szkoły w całej Polsce do organizowania spotkań tematycznych, w ramach których przedstawiciele kilku pokoleń mogli podzielić się obserwacjami i doświadczeniami codzienności. Na stronach Ministerstwa znajdziecie więcej informacji na temat działań planowanych i realizowanych w Polsce w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.

Dokumentacja konkursowa CRZL ogłoszona
2012-04-27

W piątek 27.04.2012 r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ogłosiło dokumentację dla II etapu postępowania konkursowego na wykonanie pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, opracowanych w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Zadania 2.

Walne Zebranie WRZOS
2012-04-25

Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, w którym uczestniczyć będą przedstawicielki i przedstawiciele Związków Regionalnych oraz Organizacji Ogólnopolskich WRZOS, odbędzie się 22 maja w Warszawie. Jak po każdym spotkaniu, będziemy informować o jego najważniejszych wynikach.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna