DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej
2012-04-19

W zakładce "Standardy w pomocy" znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat majowych terminów szkoleń z zakresu Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i intergracji społecznej, które w ramach realizacji Zadania 2 projektu systemowego 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej" będą przeprowadzane w przyszłym miesiącu - zapraszamy do zapoznawania się z aktualnościami.

Seminaria w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”
2012-04-10

W marcu 2011 roku, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych rozpoczęła realizację projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, którego głównym celem jest wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i rynku pracy w procesie świadczenia usług z zakresu integracji społeczno-zawodowej dla osób bezrobotnych. Począwszy od kwietnia bieżącego roku, w każdym z województw Polski organizowane będzie seminarium informacyjne dotyczące założeń projektu.

Informacje o Seminarium dotyczącym Modeli Instytucji
2012-04-04

Jest nam miło poinformować o dużym zainteresowaniu seminarium z zakresu Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, które realizowane będzie w ramach Zadania 2 projektu systemowego 1.18 "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej". W zakładce Standardy w Pomocy znajdziecie Państwo program oraz bardziej szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu seminarium.

Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie organizacji seminarium w Warszawie (POKL1.18/WRZOS/4/2012)
2012-04-02

Treść informacji do pobrania tutaj

Rozstrzygniecie postępowania w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych - protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej
2012-03-26

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych informuje, iż rozstrzygnięte zostało postępowanie nr POKL1.4/WRZOS/2/2012 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej do pobrania tutaj

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych
2012-03-22

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do zapoznania się z odpowiedzią na kolejne (trzecie) pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Treść odpowiedzi do pobrania tutaj

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych
2012-03-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do zapoznania się z odpowiedzią na kolejne pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Treść odpowiedzi do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „ Model Centrum Integracji Społecznej”
2012-03-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia na temat „ Model Centrum Integracji Społecznej” dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”(...)

Zapytanie ofertowe – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „ Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu”
2012-03-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia na temat „ Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu” dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe – przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „ Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie”
2012-03-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia na temat „ Model realizacji usług o określonym standardzie w gminie” dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej

i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”  (...)


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna