DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Zapytanie ofertowe – przygotowanie i przeprowadzenia szkolenia „ Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie”
2012-03-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia na temat „ Model realizacji usług o określonym standardzie w powiecie” dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”(...)

Zapytanie ofertowe- organizacja szkoleń
2012-03-19

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji w Warszawie szkoleń w tym wynajem sali, obsługa cateringowa/gastronomiczna oraz zapewnienie usługi noclegowej na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej)

 

Treść zapytania tutaj

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych
2012-03-16

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do zapoznania się z odpowiedzią na pytanie dotyczące treści zapytania ofertowego w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Treść odpowiedzi do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – organizacja seminarium
2012-03-12

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji w Warszawie w dniach 13-15 kwietnia 2012r. trzydniowego seminarium na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych
2012-03-08

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji 16 spotkań informacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

Standardy Usług i Modele Instytucji – treść dokumentów
2012-03-07

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały dziesięć Standardów Usług i cztery Modele Instytucji pomocy i integracji społecznej. Każda z propozycji zostanie poddana testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstwa lokalne w całej Polsce.

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie usługi organizacji szkoleń (nr POKL1.18/WRZOS/3/2012) – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-03-06

Treść informacji do pobrania tutaj

Konkurs MPiPS w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”
2012-02-29

Dnia 29 lutego 2012 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i upośledzonym umysłowo, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym.

"Ekonomia społeczna na Mazowszu - działania i wyzwania"
2012-02-29

We wtorek dnia 28 lutego 2012 odbyła się konferencja. "Ekonomia społeczna na Mazowszu - działania i wyzwania" inaugurująca projekt Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na Mazowszu. Jego celem jest wspieranie osób i instytucji, które zamierzają łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną. Projekt prowadzony jest przez Stowarzyszenie BORIS.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ (POKL1.18/WRZOS/1/2012) – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
2012-02-28

Treść informacji do pobrania tutaj


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna