DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
"Zaangażuj się" - konferencja w MPiPS
2012-02-08

W środę 8 lutego 2012r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało konferencję promującą cele i założenia Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 (ER 2012), której hasło przewodnie "zaangażuj się!" celnie zachęcało do włączania się w działania na rzecz osób starszych przewidzianie w ramach ER 2012. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Konsultacje w sprawie Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
2012-02-07

Rada Działalności Pożytku Publicznego zachęca do przesyłania opinii na temat Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, który zostanie uruchomiony w Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014. Ze wstępnych planów wynika, że realizacja działań w ramach Funduszu będzie się mogła rozpocząć pod koniec roku 2012 lub na początku 2013., zaś trwać maksymalnie do roku 2016. W ramach przygotowań do konsultacji, Rada Działalności Pożytku publicznego przygotowała wstępne stanowisko, do opiniowania którego zachęca.

Zapytanie ofertowe – organizacja seminarium
2012-02-07

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji w Warszawie seminarium na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe -usługa szkoleniowa- przedłużenie terminu składania ofert
2012-02-06

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych informuje, iż przedłużony zostaje termin składania ofert w postępowaniu nr POKL1.18/WRZOS/1/2012 w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa – wyjaśnienia
2012-02-06

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych przedstawia wyjaśnienie w odniesieniu do treści zapytania ofertowego z dnia 27 stycznia 2012r. ( POKL1.18/WRZOS/1/2012) w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa – INFORMACJA O ZMIANIE
2012-02-06

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych uprzejmie informuje, iż w treści zapytania ofertowego z dnia 27 stycznia 2012r. ( POKL1.18/WRZOS/1/2012) w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dokonano zmiany.

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa – odpowiedzi na pytania
2012-02-03

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych uprzejmie informuje, iż w związku z pytaniami w odniesieniu do treści zapytania ofertowego z dnia 27 stycznia 2012r. ( POKL1.18/WRZOS/1/2012) w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu – przedstawia odpowiedzi wraz z treścią pytań.

 

Treść informacji do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa
2012-01-27

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” (...)

Zaproszenie do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi cateringowej
2012-01-26

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi cateringowej dla uczestników seminarium, organizowanego w dniu 20 lutego 2012r. w Warszawie w ramach projektu „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 1.4 projekty innowacyjne, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna).

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj.

Standardy Usług Pomocy i Integracji Społecznej zaakceptowane
2012-01-26

W ramach fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały propozycje Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej, wraz z przykładowymi Narzędziami Pracy Socjalnej. Dokumenty te stanowią bazę konkursu CRZL na pilotaż, w ramach którego mają zostać poddane testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej Polsce. Wchodząc tutaj znajdziecie Państwo treść zaakceptowanych opracowań.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna