DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Zmiany w zasadach konkursu PO FIO 2012
2012-01-20

Departament Pożytku Publicznego wydłużył termin składania ofert w ramach PO FIO 2012 do dnia 13 lutego 2012. Kolejna zmiana dotyczy możliwości ubiegania się o dofinansowanie - po wczorajszym spotkaniu Rady Działalności Pożytku Publicznego organizacje, które zdecydują się prowadzić działania w ramach komponentu wolontariatu długoterminowego, będą mogły również aplikować o dofinansowanie w ramach innego priorytetu lub komponentu. Szczegółowe informacje na www.pozytek.gov.pl

Formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi
2012-01-18

Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy zachęca do udziału w cyklu Europejskich Wykładów Otwartych, które odbywają się w środy przy ul. Kruczej 38/42 oraz w czwartki w Pałacu Kultury i Nauki. W najbliższy czwartek, 19 stycznia, tematem wykładu będą formy współpracy m.st. Warszawy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie odbędzie się na XX piętrze PKiN, w sali 2018. Początek o godzinie 12.00.

PO FIO 2012 – konkurs ogłoszony
2012-01-13

Tegoroczny konkurs ofert na projekty dofinansowane ze środków PO FIO został ogłoszony w dniu 13 stycznia. Departament Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert projektów na działania zgodne z horyzontalnymi zasadami partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans. Konkurs trwa do poniedziałku 6 lutego.

Departament Pożytku Publicznego wstępnie o PO FIO 2012
2012-01-11

Na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazała się informacja dotycząca planu ogłoszenia konkursu PO FIO 2012 w połowie stycznia. Do tego momentu, DPP udostępnia materiał ze szkolenia przeprowadzonego w grudniu ubiegłego roku przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Departament Pożytku Publicznego, informującego o planowanych w  PO FIO 2012 zmianach. Materiał do pobrania ze strony www.pozytek.gov.pl.

"Zysk z dojrzałości" – konferencja w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
2011-12-16

Pomimo napiętego czasu przedświątecznego ostatnie przygotowania do nadchodzącego Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 trwają zarówno w sektorze społecznym, publicznym, jak i prywatnym. W piątek 16 grudnia, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja dotycząca dobrych praktyk zarządzania wiekiem, w której udział wzięli przedstawiciele każdego z powyższych sektorów.

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
2011-12-14

We wtorek 13 grudnia 2011r., w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w sprawie działań związanych z nadchodzącym Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Głównym jego punktem było zaprezentowanie uczestnikom Krajowego Planu Działania na rzecz roku tematycznego 2012 w Polsce oraz otwarta dyskusja nad jego założeniami. Treść przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dokumentu znajdziecie Państwo TUTAJ.

Standardy Usług i Modele Instytucji - treść propozycji
2011-12-14

W ramach zakończonej fazy modelu Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, zespoły eksperckie opracowały propozycje dziesięciu Standardów Usług i czterech Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej. Wypracowane dokumenty stanowią bazę konkursu CRZL na pilotaż, w ramach którego mają zostać poddane testowaniu przez wybrane instytucje jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego oraz partnerstw lokalnych w całej Polsce. Robocze wersje wypracowanych propozycji znajdziecie Państwo tutaj.

Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków
2011-12-14

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przeprowadziły w dniu 9 grudnia 2011 konferencję na temat „Rynku Pracy i Wykluczenia Społecznego Polaków w kontekście percepcji Polaków”, której bazą merytoryczną była opracowana w ramach projektu B2.1/1.2 Diagnoza Społeczna 2011.

Standardy usług i modele instytucji w Poznaniu
2011-11-30

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję „Standardy usług i modele instytucji – pilotażowe wdrażanie”, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 roku, w Hotelu IKAR w Poznaniu. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną propozycje standardów usług pomocy społecznej oraz modeli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz założenia konkursu CRZL na ich pilotażowe wdrożenie. Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo w zakładce Standrady w pomocy.

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej – organizacja ogólnopolskiej konferencji w Poznaniu ( POKL1.18/WRZOS/10/2011)
2011-11-30

Treść informacji do pobrania tutaj


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna