DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Zapytanie ofertowe w zakresie organizacji konferencji specjalistycznej w Poznaniu – informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
2011-10-20

Treść informacji do pobrania tutaj

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej – organizacja konferencji specjalistycznej w Krakowie
2011-10-18

Treść protokołu do pobrania tutaj

Seminarium międzynarodowe na temat wolontariatu długoterminowego
2011-10-07

Dnia 29 września Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało w Warszawie seminarium międzynarodowe na temat wolontariatu długoterminowego i możliwości jego finansowego wsparcia przez państwo. W trakcie spotkania zaprezentowana została strategia długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce oraz dobre praktyki z zakresu wspierania wolontariatu ze środków publicznych z takich krajów UE jak Austria, Francja, Niemcy i Włochy.

Spotkanie Programowe Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych
2011-10-05

W dniu 29 września 2011 roku odbyło się spotkanie programowe Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, w którym udział wzięło 19 przedstawicielek i przedstawicieli z dziewięciu Związków Regionalnych WRZOS. Każdy z obecnych zaprezentował bieżącą działalność organizacji w swoim regionie, dzieląc się zarówno sukcesami, których rok rocznie możemy omawiać coraz więcej, jak i problemami dotykającymi organizacje na różnych płaszczyznach działania...

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji w Poznaniu
2011-10-03

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji jednodniowej konferencji w Poznaniu na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

Treść zapytania ofertowego tutaj

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji w Krakowie
2011-09-28

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji jednodniowej konferencji w Krakowie na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

Treść zapytania ofertowego tutaj

Zapytanie ofertowe w zakresie organizacji konferencji specjalistycznej w Szczecinie – informacja o uniewaznieniu postepowania
2011-09-28

Treść informacji do pobrania tutaj

Standardy Usług i Modele Instytucji w Olsztynie
2011-09-26

W poniedziałek 3 października 2011 r., w Hotelu Gromada w Olsztynie, odbędzie się konferencja „Standardy Usług i Modele Instytucji – Pilotażowe Wdrażanie”. Będzie to jedna z planowanych czterech konferencji regionalnych, które mają  za zadanie zainicjować dyskusję na temat procesu standaryzacji w pomocy społecznej, jak również zaprezentować wypracowane Standardy Usług i Modele Instytucji, które w najbliższych miesiącach za pomocą konkursu ogłoszonego przez CRZL będą testowane i wdrażane przez instytucje pomocy społecznej w ramach fazy pilotażu.

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej – organizacja konferencji specjalistycznej w Olsztynie
2011-09-20

Treść protokołu do pobrania tutaj

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce
2011-09-19

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce, zawierający wytyczne i rekomendacje dla procesu planowania polityk publicznych w kolejnym dwudziestoleciu. Projekt został opracowany zgodnie z zapisami prawa krajowego i wspólnotowego, na podstawie dostępnych wyników badań oraz opracowanych dokumentów strategicznych. Najważniejszym założeniem Długofalowej polityki rozwoju wolontariatu w Polsce jest uczynienie wolontariatu jedną z ważniejszych form aktywności społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji na temat dokumentu znajduje się na stronie: http://erw2011.gov.pl. Zachęcamy do lektury.

 

W chwili obecnej trwają konsultacje opracowanej propozycji. Treść dokumentu do pobrania tutaj.


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna