DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Zapytanie ofertowe - organizacja konferencji w Szczecinie
2011-09-15

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza Państwa do złożenia oferty w zakresie organizacji jednodniowej konferencji w Szczecinie na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej). Treść zapytania do pobrania tutaj.

VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych
2011-09-15

Już po raz szósty odbywa się w Warszawie wielki festiwal organizacji pozarządowych. Podczas spotkań w ramach Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, przedstawiciele organizacji i inicjatyw pozarządowych, samorządów, administracji rządowej, świata nauki, biznesu i mediów z całej Polski, mają możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń oraz refleksji nad stanem społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju.

Federacja FOSa w dniu „Wolontariatu seniorów”
2011-09-14

Podczas dnia poświęconego w Pawilonie ERW wolontariatowi seniorów, poprzez uczestnictwo w debacie tematycznej, obecność przedstawicieli Sieci na Rzecz Seniorów Warmii i Mazur, Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz absolwentów Szkoły Animatorów Społecznych, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprezentowała szereg działań tematycznych realizowanych w regionie. Szczegółowe informacje o przebiegu dnia w Pawilonie ERW znajdują się na stronie: www.federacjafosa.pl.

 

Obchody Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Warszawie
2011-09-08

W dniu 1 września  przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie stanął Pawilon Europejskiego Roku Wolontariatu  2011, 
z inicjatywy Komisji Europejskiej goszczący w kolejnych państwach członkowskich UE.  Codziennie, aż do środy 14 września, to w Polskim Pawilonie odbywać się będą spotkania, prezentacje i debaty tematyczne poświęcone wolontariatowi. Każdy dzień poświęcony jest innemu zagadnieniu i rodzajowi wolontariatu. Ostatni czwartek, 8 września, poświęcony został na przykład tematyce wolontariatu seniorów. W działaniach, za koordynacje których odpowiadały Centrum Inicjatyw Senioralnych i Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, brała udział Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa. Szczegółowe informacje o przebiegu dnia dostępne będą już niebawem.

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej – specjalista ds. organizacji konferencji i szkoleń
2011-09-08

Protokół z wyboru oferty najkorzystniejszej – specjalista ds. organizacji konferencji i szkoleń,  do pobrania tutaj.

 

 

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na organizację konferencji w Olsztynie
2011-09-02

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na organizację konferencji w Olsztynie, nr postępowania POKL1.18/WRZOS/5/2011, do pobrania tutaj.

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji w Olsztynie
2011-09-01

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie organizacji jednodniowej konferencji specjalistycznej w Olsztynie na potrzeby Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

Treść zapytania do pobrania tutaj

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego -specjalista ds. organizacji konferencji i szkoleń
2011-08-18

Treść wyjaśnienia do pobrania tutaj

Uzupełnienie do zapytania ofertowego - specjalista ds. organizacji konferencji i szkoleń
2011-08-18

Treść uzupełnienia do pobrania tutaj

Zapytanie ofertowe – specjalista ds. organizacji konferencji i szkoleń
2011-08-17

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych serdecznie zaprasza Państwa do złożenia oferty w zakresie wykonywania zadań specjalisty ds. organizacji konferencji i szkoleń na potrzeby realizacji Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Treść zapytania do pobrania tutaj


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna