DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Nowy adres WRZOS
2016-04-13

Biuro WRZOS przeprowadziło się do nowego lokalu.

Nasz nowy adres to ul. Oleandrów 6 (domofon 66), 00-629 Warszawa

Numer telefony i adresy e-mail pozostają bez zmian.

Tutaj możesz zobaczyć mapkę >>> 

 

 

Zaproszenie na szkolenie regionalne dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci WRZOS
2016-03-11

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach - rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Wraz z naszymi partnerami Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych zapraszamy na „Przyśpieszony kurs działalności ekonomicznej z elementami zarządzania finansowego”.

Uwagi do proponowanych zmian w Prawie zamówień publicznych
2016-02-15

Do Ministerstwa Rozwoju przekazano uwagi przygotowane przez  Fundację Kupuj Odpowiedzialnie, Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska, Polski Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Polskie Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Wspólnotę Roboczą Związku Organizacji Socjalnych WRZOS w ramach prowadzonych konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych.

W dniu 12 lutego przedstawiciele WRZOS uczestniczyli w konsultacjach w Ministerstwie Rozowju

 

Załączniki:

Stanowisko przedstawione Ministerstwu Rozwoju

Uwagi i propozycje zapisów w projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo zamówień publicznych

Rekomendacje opracowane przez Institute for Human Rights and Business

 

Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych
2016-01-19

W dniu 15 stycznia 2016 r. zorganizowane zostało w Warszawie, ogólnopolskie seminarium „Partycypacja obywatelska w tworzeniu usług społecznych”, z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, środowiska akademickiego oraz osób/grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia. Przedmiotem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja, na temat włączania obywateli w tworzenie, realizację i monitorowanie polityki społecznej  w Polsce i Portugalii.

Seminarium odbyło się w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w partnerstwie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych i Portugalskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Portugalia, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

WRZOS w Radzie Działalności Pożytku Publicznego V kadencji!
2015-10-30

Miło nam poinformować, że Pan Cezary Miżejewski, prezes zarządu WRZOS, Pan Marek Borowski, członek zarządu WRZOS oraz  Pan Krzysztof Balon, Przewodniczący Rady Programowej WRZOS, zostali powołani na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji przez Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
2015-10-12

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle realizacji postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych”. Materiał przygotowany został na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
Treść do pobrania tutaj

Zaproszenie na cykl szkoleń w ramach Akademii PLN! – ścieżka dla organizacji pozarządowych zrzeszonych w sieci WRZOS
2015-10-06

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wraz z WRZOS i OZRSS serdecznie zapraszają do skorzystania z oferty przygotowanej w ramach projektu „Porozmawiajmy o pieniądzach  - rozwój kompetencji finansowych i zarządczych wzmocnieniem potencjału instytucjonalnego III sektora”, finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt jest odpowiedzią na problem niskiej wiarygodności organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych w Polsce, która wynika z nieznajomości standardów prawnych oraz zarządczych i stanowi często dużą barierę dla rozwoju instytucji.

Chcemy zaoferować kadrze zarządzającej organizacjami pozarządowymi i osobom odpowiedzialnym za ich księgowość możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania finansami w ramach Akademii PLN!

Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych
2015-09-25

Przedstawiamy najnowsze opracowanie pt.: „Rozwiązania na rzecz wsparcia środowisk osób starszych w aktywnym udziale w życiu społecznym regionów i społeczności lokalnych”, przygotowane na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Opracowanie można pobrać tutaj

Przewodnik „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”
2015-07-30

Zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem „Organizacje obywatelskie promują włączenie społeczne, walczą z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych 2014-2020”, przygotowanym na potrzeby projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Przewodnik można pobrać tutaj

Walne Zebranie WRZOS
2015-05-27

W dniu 25 maja 2015 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie WRZOS, na którym przyjęte zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2014. Został wybrany również nowy Zarząd na 4-letnią kadencję w składzie:

Cezary Miżejewski – prezes

Agnieszka Krawczyk-Balon – wiceprezes

Bartłomiej Głuszak – wiceprezes

Anna Kruczek – członek Zarządu

Marek Borowski – członek Zarządu

Bartosz Mioduszewski – członek Zarządu

Waldemar Weihs – członek Zarządu


Dodatkowo wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Maria Wawer, Zofia Kulikowska i Wioleta Umławska.

 


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna