DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Aktualności
Walne Zebranie WRZOS
2015-05-18

W dniu 25 maja 2015 odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych.

Case study EAPN Portugalia „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”
2015-03-27

W załączniku znajduje się broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym” oraz case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”. Oba materiały zostały przygotowane przez partnera portugalskiego w ramach projektu „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.  Zapraszamy do lektury.

broszura EAPN Portugali „Społeczne uczestnictwo osób dotkniętych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym”


case study "Rady Obywatelskie. Lokalna Rada Obywatelska. Krajowa Rada Obywatelska”

 

 

Nagroda Obywatelska z okazji 25-lecia Samorządności
2015-03-25

9 marca 2015 roku w Warszawie Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył Nagrody Obywatelskie z okazji 25-lecia Samorządności m.in. czterem osobom związanym z WRZOS. Nagrody otrzymali: Bernardyna Mośkowiak z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, Danuta Noszka-Leśniewska z Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych, Romuald Malinowski ze Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych i Marek Borowski z Federacji Polskich Banków Żywności. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”
2015-02-16

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w okresie listopad 2014-styczeń 2016r. realizuje projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”- kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur, zasad współpracy, komunikacji, pozyskiwania, przepływu informacji, uzgadniania stanowisk i włączania się w proces konsultacji społecznych - osób dotkniętych/zagrożonych wykluczeniem społecznym i organizacji pozarządowych oraz współpracy z administracją szczebla samorządowego i rządowego w kształtowaniu polityki społecznej, szczególnie w obszarze pomocy i usług społecznych.

Zapraszamy organizacje członkowskie do włączania się w działania projektowe. Więcej informacji w zakładce „Projekty”

Aktywność jest dla każdego seniora - ekspertyzy w projekcie
2015-02-02

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzami przygotowanymi w ramach projektu „Aktywność jest dla każdego seniora” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.

 

Ekspertyza 1: Przedstawienie możliwości działania i zaangażowania WRZOS oraz jej organizacji członkowskich w zakresie usług społecznych adresowanych do seniorów, Cezary Miżejewski

 

Ekspertyza 2: Koncepcja Centrum Aktywności Seniorów, Tomasz Schimanek

 

Ekspertyza 3: Raport Organizacje senioralne WRZOS, Jan Wiśniewski

Publikacje dotyczące Modeli
2015-01-16

Na podstronie Standardy w Pomocy w zakładce publikacje ukazały się trzy nowe publikacje przygotowane i wydane przez WRZOS, również w formie papierowej, dotyczące Modeli realizacji usług o określonym standardzie w gminie, powiecie i mieście na prawach powiatu. Zapraszamy do lektury.

Projekt "Aktywność jest dla każdego seniora"
2014-10-02

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych realizuje w terminie 1 września – 31 grudnia 2014 r. projekt „Aktywność jest dla każdego seniora” współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020. Zapraszamy organizacje członkowskie do udziału w działaniach projektowych.

 

Informacje dot. projektu znajdują się tutaj.

Konferencja „Godne wsparcie dochodowe w Europie i w Polsce”
2014-09-11

Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych serdecznie zapraszają na konferencję „Godne wsparcie dochodowe w Europie i w Polsce” 26 września 2014 w godzinach 11:00-15:00, siedziba PTE, Nowy Świat 49, I piętro, sala 109.

 

Głównym celem konferencji jest dyskusja nad deklaracją w sprawie oceny pieniężnej pomocy społecznej i wynikających z niej postulatów (w załączeniu). Mamy nadzieję, że dyskusja wzmocni ostateczną wersję deklaracji, którą następnie poprą liczne organizacje obywatelskie, związkowe i inne. W ten sposób powstanie koalicja połączona wspólnym celem poprawy systemu wsparcia dochodowego.

 

W programie zaplanowaliśmy również interesującą część międzynarodową. Zaproszeni eksperci odpowiedzą na pytania w jaki sposób Unia Europejska może być zaangażowana w tym obszarze oraz jakie doświadczenia w tym zakresie ma bliska nam Litwa.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 22 września 2014 – mailowo: kamila.p@wrzos.org.pl  lub telefonicznie: (22) 826 52 46.

Ostatnia szansa dla organizacji na udział w szkoleniach z zakresu standardów usług
2014-06-09

Ostatnia szansa dla organizacji pozarządowych na udział w bezpłatnych  szkoleniach dotyczących standardów usług pomocy i integracji społecznej. Szkolenia odbędą się w dniach 23-25 czerwca 2014 w Warszawie, Hotel Villa Holiday, ul. Heroldów 43. Poniżej szczegóły

Zaproszenie

 

Program

Ostatnie szkolenia w ramach fazy upowszechniania w Olszynie i Toruniu
2014-06-03

 

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia z zakresu standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, które odbędą się w Olsztynie w terminie 11-13.06.2014 (szkolenia dla PCPR) oraz w Toruniu w terminie 25-27.06.2014 (szkolenia dla OPS).

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniach - są to już ostatnie wolne miejsca na bezpłatne szkolenia z tego zakresu w ramach projektu systemowego.

Aby zgłosił udział w szkoleniu należy wypełnić załączony formularz i wysłać go na adres: ewa.hantulik@wrzos.org.pl

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z p. Ewą Hantulik (501 945 962)

 

 

 

 

Program OPS

 

Program PCPR

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

 


Poprzednia  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Następna