Informacja o Konkursie CRZL na pilotażowe wdrażanie Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej
2012-04-27

Pragniemy poinformować, że w dniu 27.04.2012 r.  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich upowszechniło dokumenty konkursowe dla Instytucji zakwalifikowanych do pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji pomocy i integracji społecznej dotyczące realizacji fazy pilotażu oraz ubiegania się o dofinansowanie na wykonanie pilotażowego wdrażania Standardów Usług i Modeli Instytucji, opracowanych w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Zadanie 2 – „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

 

Dokumenty konkursowe do pobrania:

  • Informacje dla podmiotów zakwalifikowanych do pilotażowego wdrażania standardów usług i modeli instytucji dotyczące realizacji fazy pilotażu oraz ubiegania się o dofinansowanie na wykonanie Pilotażowego wdrażania - do pobrania TUTAJ
  • Wniosek aplikacyjny - do pobrania TUTAJ
  • Szczegółowy Budżet i Harmonogram realizacji pilotażowego wdrożenia - do pobrania TUTAJ
  • Karta oceny formalnej - do pobrania TUTAJ
  • Karta oceny merytorycznej - do pobrania TUTAJ

 

Wnioski aplikacyjne należy składać do dnia 22.05.2012r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Standardy usług i modele instytucji – Faza pilotażu – Projekt 1.18. Nie otwierać przed 22.05.2012  r.” osobiście w sekretariacie CRZL w Warszawie przy ul. Tamka 3, w dni robocze od 8.15 do 16.15 lub listem poleconym lub pocztą kurierską na adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

 

Dodatkowe informacje dotyczące pozostałych kwestii merytorycznych i kwestii finansowych udzielane są wyłącznie przez CRZL

a) w sprawach merytorycznych – katarzyna.dluska@crzl.gov.pl

b) w sprawach finansowych – joanna.kosterkiewicz@crzl.gov.pl

 

Dodatkowe informacje dotyczące Standardów Usług i Modeli Instytucji udzielane są przez WRZOS - w przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Aliną Karczewską, główną specjalistką merytoryczną Zadania 2 - alina.karczewska@wrzos.org.pl