DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do przedstawiania propozycji działań na rok 2012
2011-07-21

W związku z przygotowaniami do Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad Krajowym Planem Działań. W tym celu przewiduje m.in. podjęcie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz aktywizowania zawodowego i społecznego osób starszych.

 

Za pośrednictwem strony internetowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkie instytucje i organizacje działające w obszarze aktywizowania osób starszych, do przedstawiania propozycji działań realizowanych i planowanych na rok 2012. Propozycje, zawierające również dane kontaktowe organizacji, należy przesyłać na adres: ER2012@mpips.gov.pl do dnia 10 sierpnia 2011 r. Ze względów formalnych ich objętość nie może przekroczyć 3500 znaków, w formacie Word.

 

Zaproszenie do przedstawiania propozycji zamieszczone jest pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/kobieta-rodzina-i-przeciwdzialanie dyskryminacji/art,5539,ogloszenie-ws-europejskiego-roku-aktywnosci-osob-starszych-i-solidarnosci-miedzypokoleniowej-2012.html