DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Raport UNICEF o ubóstwie dzieci

Działania na rzecz walki z marginalizacją najuboższych, prowadzone od wielu lat w krajach wysokorozwiniętych, wciąż nie przynoszą zakładanych rezultatów. Wśród licznych grup zagrożonych ubóstwem szczególne miejsce zajmują dzieci – nie mające żadnego wpływu na warunki, w jakich przyszło im żyć. Z tego tytułu kraje Narodów Zjednoczonych poświęcają szczególną uwagę ochronie ich praw.

 

Na całym świecie, wtorek 29 maja 2012 roku był dniem oficjalnej prezentacji nowego raportu UNICEF na temat ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych. Dane do publikacji zostały zebrane na podstawie pomiarów 14 wskaźników deprywacji w 27 krajach UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Australii, Kanady, Japonii, Nowej Zelandii i USA.

 

Wcześniejsze raporty podkreślały, że brak zagwarantowania dzieciom ochrony przed ubóstwem jest jednym z najbardziej kosztownych błędów, jakie społeczeństwo może popełnić. Dorastanie w biedzie i wykluczeniu w sposób negatywny wpływa na poziom możliwości i kompetencji obywateli, ich gorszą sytuacją materialną i zdrowotną, a tym samym – większą zależnością od pomocy państwa.

 

Raport „Ubóstwo dzieci. Najnowsze dane dotyczące ubóstwa dzieci w krajach rozwiniętych” ma za zadanie przedstawić decydentom i opinii publicznej obraz życia dzieci doświadczających ubóstwa, a także wskazać obszary polityk publicznych, w których należy podjąć kierunkowe działania na rzecz marginalizacji biedy.

 

W Polsce tekst Raportu został zaprezentowany przez Dyrektorów UNICEF Polska w trakcie spotkania w centrum prasowym PAP. Po przedstawieniu głównych założeń badawczych i rezultatów pracy naukowców z UNICEF Innocenti Research Centre, głos zabrali polscy specjaliści z zakresu grup szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Ochrona i wsparcie dzieci w sposób umożliwiający im bezpieczny i szczęśliwy rozwój, jest powinnością każdego społeczeństwa – bo tylko raz w życiu człowiek przemierza drogę dorastania. Zachęcamy Państwa do lektury Raportu, którego tekst znajdziecie na stronach UNICEF Polska, lub bezpośrednio tutaj.