DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013
2012-07-05

W dniu 22 czerwca 2012 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło projekt Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (Program ASOS). Głównym celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Przewidziane są w nim dwa komponenty: długookresowy – systemowy oraz komponent konkursowy, realizowany cyklicznie w latach 2012-2013.

 

I. Komponent systemowy

W ramach komponentu systemowego planowane są działania uwzględniające wiele dziedzin życia, które warunkują jakość życia osób starszych. Działania w ramach tej części programu będą objęte długofalową polityką wobec osób starszych stanowiącą odpowiedź na horyzontalne wyzwania społeczne związane ze starzeniem się społeczeństwa.

 

II. Komponent konkursowy

Priorytet I. Edukacja osób starszych/kształcenie ustawiczne
Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową
Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych
Priorytet IV. Usługi społeczne wobec osób starszych (usługi zewnętrzne)

 

Środki finansowe przeznaczone na realizacje Programu ASOS  w latach 2012-2013 planowane są na 60 mln. Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu są  organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności Pożytku Publicznego i Wolontariacie oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tejże ustawy.

 

Warunkiem uczestnictwa w Programie ASOS jest realizacja projektów we współpracy z uczelniami wyższymi zarówno publicznymi jak i niepublicznymi, lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich jednostkami organizacyjnymi (szkołami publicznymi, samorządowymi instytucjami kultury lub bibliotekami publicznymi) prowadzącymi działania w formule Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Wedle informacji podanych na stronach MPiPS, terminy składania wniosków konkursowych zostaną ogłoszone po przyjęciu Programu przez Radę Ministrów. Więcej informacji o Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 znajdziecie TUTAJ.