DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Oblicza wolontariatu w Bartoszycach
2012-09-24

Federacja Organizacji Socjalnych województwa Warmińsko-Mazurskiego zorganizowała w Bartoszycach, w dniach 21-22 września 2012 r. spotkanie, w którym wzięło udział około 30 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji członkowskich FOSa działających na rzecz osób starszych i promowania wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz władz lokalnych.

 

W trakcie części konferencyjnej, podzielonej na trzy sesje tematyczne, przedstawione zostały dobre praktyki z zakresu sieciowania organizacji pozarządowych oraz budowania współpracy na rzecz rozwiązywania problemów społecznych; działania prowadzone w województwie na rzecz aktywności społecznej i zawodowej osób starszych, a także informacje na temat wolontariatu osób starszych i wolontariatu międzypokoleniowego.

 

Do wystąpienia w sesji dotyczącej działań na rzecz osób starszych zaproszona została Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych. Zaprezentowaliśmy zarys interwencji dotyczący standardów pracy socjalnej, jaki podejmowany jest w ramach Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” projektu systemowego  „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”; przede wszystkim w zakresie Standardów pracy socjalnej z osobą starszą i Standardu usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych w miejscu zamieszkania. W trakcie wystąpienia podzieliśmy się również naszymi doświadczeniami z realizacji projektu Senior Task Force i współpracy z administracją centralną.

 

Po części konferencyjnej uczestnicy udali się na miejski festyn „Oblicza Wolontariatu”, w trakcie którego lokalne organizacje pozarządowe zaprezentowały obszary swojej działalności oraz specjalnie przygotowany program artystyczny ukazujący możliwości współpracy międzypokoleniowej również na płaszczyźnie rozrywkowej.

 

Drugiego dnia spotkania uczestnicy pracowali w grupach tematycznych, obejmujących obszary ekonomizacji organizacji pozarządowych, aktywizacji osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Spotkanie zakończyło się wizytą studyjną w Nowatorskim Ośrodku Rozwoju Artystycznego NORA.

 

Dziękujemy za ciekawe i inspirujące spotkanie! Więcej informacji z jego przebiegu znajdziecie Państwo na stronach Federacji FOSa.