DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Spotkanie poświęcone tematyce senioralnej
2013-12-02

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych aktywnie podejmuje w swoich działaniach problematykę osób starszych. Prócz codziennej, bezpośredniej pracy organizacji członkowskich na rzecz seniorów, kwestią starzenia zajmujemy się w prowadzonych działaniach systemowych i uczestniczymy również w szeregu zespołów konsultacyjnych zajmujących się pośrednio lub bezpośrednio tą grupą osób.

 

W ramach projektu zrealizowanego dotychczas w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych, zbudowaliśmy grupę ekspertów osób 60+ działających przy organizacjach członkowskich WRZOS, która opracowała szereg  postulatów dotyczących polityki senioralnej w Polsce. Wewnątrz samego stowarzyszenia wyznaczyliśmy pełnomocnika ds. polityki senioralnej, co świadczy o poważnym podejściu WRZOS do tego obszaru polityki społecznej.

 

21 maja 2013 r. zorganizowaliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej seminarium dotyczące barier i możliwości budowania reprezentacji osób starszych w Polsce. Zapoznaliśmy się na nim z doświadczeniami Federalnego Stowarzyszenia Organizacji Seniorów BAGSO w zakresie budowy reprezentacji środowisk seniorskich oraz jej współpracy z administracją rządową w Niemczech. Podczas seminarium zebraliśmy szereg głosów środowisk pozarządowych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku czy Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, ale także ze strony administracji publicznej – przedstawicieli sejmu i senatu, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, samorządów.

 

Głosy te jasno wskazały, iż środowisko organizacji seniorskich jest bogate i zróżnicowane. Aktywne są zarówno środowiska nastawione na edukację, jak i środowiska zajmujące się „socjalną” stroną życia. Jednogłośnie przyjęto, że potrzebny jest publiczna debata poświęcona budowie reprezentacji środowisk seniorskich jako partnera w tworzeniu polityki senioralnej zarówno w skali regionów, jak i kraju.

 

Coraz aktywniejsze podejście w zakresie polityki senioralnej widać także w poszczególnych województwach, w działaniach podejmowanych przez organizacje członkowskie WRZOS. Dlatego też w naszej ocenie sytuacja dojrzała już do tego, by WRZOS opracował wspólne podejście do polityki senioralnej zarówno w skali regionalnej, jak i w wymiarze krajowym.

 

W związku z tym,  w dniach 3-4 grudnia 2013 roku, organizujemy spotkanie poświęcone tematyce senioralnej, w tym zwłaszcza kwestii budowy reprezentacji osób starszych. Całość będzie miała formę debaty połączonej z warsztatami dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych.

 

Spotkanie zorganizowane zostanie w ramach realizacji projektu „Srebrna Reprezentacja NGO” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.