DOWNLOAD
IN ENGLISH
About WRZOS
The Statue
IN DEUTSCH
Die Information über WRZOS
napisz do nas | mapa serwisu
WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
T. 22 826 52 46
wrzos@wrzos.org.pl

Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa
2012-01-27

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń z zakresu standardów świadczenia usług pomocy i integracji społecznej dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wdrażających standardy świadczenia w/w usług w ramach działań pilotażowych Zadania 2 „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej” realizowanego w ramach projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

Treść zapytania ofertowego do pobrania TUTAJ

 

Załącznik nr 8 - materiał merytoryczny do części nr 1 zamówienia

Załącznik nr 8a - materiał merytoryczny do części nr 2 zamówienia

Załącznik nr 8b - materiał merytoryczny do części nr 3 zamówienia

Załącznik nr 8c - materiał merytoryczny do części nr 4 zamówienia

Załącznik nr 8d - materiał merytoryczny do części nr 5 zamówienia

Załącznik nr 8e - materiał merytoryczny do części nr 6 zamówienia

Załącznik nr 8f - materiał merytoryczny do części nr 7 zamówienia

Załącznik nr 8g - materiał merytoryczny do części nr 8 zamówienia

Załącznik nr 8h - materiał merytoryczny do części nr 9 zamówienia

Załącznik nr 8i - materiał merytoryczny do części nr 10 zamówienia